Lainanhakijat ovat kuluttajia ja yrityksiä

Kuluttajat lainanhakijoina

Keskimääräinen suomalainen lainanhakija on noin 45-vuotias palkansaaja. Lainanhakijoiden mediaanitulot ovat 2550€. Tutustu tarkemmin suomalaisten lainanhakijoiden demografiatietoihin alla olevien kuvaajien avulla. Sivun tilastotiedot päivittyvät reaaliajassa.

Lainanhakijat seulotaan tarkasti

Lainaa hakiessaan lainanhakijan maksukyky selvitetään mahdollisimman aukottomasti ennen kuin säästäjä tai sijoittaja voi lainata hakijalle ​joukkorahoituspalvelun välityksellä. Lainanhakijalla ei saa olla maksuhäiriömerkintää ja hakijan ilmoittamat tulot sekä työsuhteeseen liittyvät asiat tarkastetaan aina palkkakuitista, verotuspäätöksestä tms. tositteesta ennen lainan nostoa. Maksukyvyn selvittämisen lisäksi lainanhakijan luottokelpoisuutta arvioidaan tilastomatemaattisella satoja muuttujia sisältävällä credit scoring-mallilla, jonka perusteella hakijat luokitellaan viiteen eri luottoluokkaan: 1-5 tähteä. Analyysissä hyödynnetään myös Microsoft Azure Machine Learning -sovellusta. Luottoluokka arvioi ja ilmentää lainanhakijan todennäköistä maksukäyttäytymistä ja hakijan luottoriskiä.

Aloita sijoittaminen

Lainaajien sukupuoli

Lainaajien bruttotulot

Lainaajien tulonlähde

Lainaajien ikäjakauma

Lainojen käyttötarkoitukset

Lainaajien koulutustaso

Yritys lainanhakijana 

Fellow Financen kautta on mahdollista sijoittaa ​vertaislainojen lisäksi suomalaisten yritysten joukkorahoituslainoihin. Lainaa hakeva yritys valikoidaan ennalta Suomen Asiakastiedolta ja yritykseltä saatujen tietojen perusteella. Yrityslainassa voi olla vakuutena reaaliomaisuutta tai yrittäjän antama henkilötakaus. Yrityslainat tarjoavat sijoittajalle ​hyvän tuottomahdollisuuden ja mahdollistavat sijoittamisen vieraan pääoman ehtoisesti suomalaisten pk-yritysten kasvuun.

Yrityslainan hakijoiden tilastot päivitämme sivulle myöhemmin.

Sijoittamalla yrityslainoihin autat pk-yrityksiä kasvamaan ja investoimaan Suomeen

  1. Joukkorahoituslainassa on korkea tuottopotentiaali
  2. Valitset itse yritykset ja sijoituskriteerisi
  3. Hajautat helposti joko laina-allokaattorilla tai yksitellen yrityslainoja valiten tavoitteena vähintään 100 lainaan hajautettu yrityslainasalkku
  4. Sijoittajalle maksutonta merkitä lainoja
  5. Jälkimarkkina yrityslainoille tarjolla

Aloita sijoittaminen

Sijoittaminen yrityslainoihin

Sijoittaminen ​välityksellämme yrityslainoihin on helppoa ja läpinäkyvää. Sijoittaj​a voi määritellä ja tarjota haluamalleen yhtiölle lainaa haluamallaan ​korolla. Fellow Finance saa vastaavasti nostetusta lainasta välityspalkkion sekä vuotuisen tilinhoitopalkkion lainansaaneelta yritykseltä. Sijoittaja ​saa joukkorahoituslainan korkotuoton kokonaisuudessaan.

Yrityslainat poikkeavat hieman kuluttajien vertaislainoista. ​Sijoittajana sinulla on samat mahdollisuudet sijoittaa hajautetusti kuin ​vertaislainoissakin. ​Voit joko sijoittaa itse yksitellen ​haluamiisi lainoihin tai antaa laina-allokaattorin sijoittaa haluamillasi ehdoin jopa satoihin lainoihin rakentaen näin helposti hajautetun yrityslainasalkun. Lisäksi voit myydä tai ostaa yrityslainoja ​myös jälkimarkkinaltamme.

Yritys hakee joukkorahoituslainaa usein pankki- tai julkisen rahoituksen täydentämiseksi liiketoiminnan kasvattamiseen. Yrityslainoilla ​on pääsääntöisesti joko vakuus tai yrittäjän henkilötakaus. Yrityksen lainalle antama vakuus voi olla esimerkiksi yrityskiinnitys, kiinteistökiinnitys tai ostettava investointikohde.

Yrityslainoissa ei ole luottotappioriskiä rajattu kuten ​vertaislainoissa. Vertaislainoissa luottotappioriski on ​rajattu perustuen maksamattomien kulutusluottojen myyntihintaan sijoittajilta perintäyhtiöille. Yrityslainoissa luottotappioriskiä pyritään pienentämään reaalivakuuksilla ja/tai henkilötakauksella.

Mitä yrityslainan hakeminen edellyttää?

Yrityslainaa voivat hakea suomalaiset yritykset, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa vähintään yhden tilikauden. ​Joukkorahoituslainaa hakevalla yrityksellä täytyy olla Suomen Asiakastiedossa luotto- ja maksuhistoriatiedot kunnossa sekä saatu riskiluokitus 1-4 luokissa. Asiakastiedon riskiluokituksen lisäksi Fellow Finance luottoluokittelee yhtiöt. Luottoluokitukseen vaikuttavat ​julkisten tietojen lisäksi mm. takaajan tiedot sekä annetut vakuudet. Fellow Financen välityksellä yrityksellä on mahdollista saada pankkirahoitusta nopeammin ja kevyemmin lainaa, jopa saman päivän aikana lainan hakemisesta, mikäli kaikki tarvittavat tiedot ovat heti annettavissa sijoittajien saataville. Näitä ovat ​mm. lainan käyttötarkoitus, sekä annettujen tietojen varmentaminen (tilinpäätöstiedot, takaajan tiedot, nimenkirjoitusoikeutetut, vakuuden arviokirja jne.).

Yrityksen on mahdollista hakea joukkorahoituslainaa, kun

  1. Liiketoimintaa on harjoitettu vähintään yksi tilika​usi 
  2. Luottotiedot ja maksuhistoria ovat kunnossa
  3. Lainan käyttötarkoitus on edistää yritystä menestymään ja kasvamaan

Aloita sijoittaminen