Yritysrahoitus ja ​yrityslainat

Näin arvioimme lainaa hakevan yrityksen

Joukkorahoitus auttaa yrityksiä

1. ​Lainahakemus

Yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu täyttää verkossa yrityslainahakemuksen.

yritysrahoitus

2. Hakemusliitteet

Yritys toimittaa hakemukseen tarvittavat liitteet.

yrityksen arviointi

3. Arviointi

Teemme yritykselle luottoluokituksen ja luottoarvion Asiakastiedon sekä omien arviointikriteeriemme perusteella.

avoin sijoitusmahdollisuus

4. Sijoita

Yrityslaina julkaistaan sijoittajille verkkopalvelussa arvioitavaksi ja rahoitettavaksi.

Yrityslainahakemusten arviointi ja toimintaperiaatteemme

 1. Yrityslainoja välitetään luottokelpoisille suomalaisille PK-yrityksille.  Yrityslainaa voi hakea 5.000 – 1.000.000 €. Laina-aika voi olla 1-7 vuotta ja lainat ovat kuukausittain lyhennettäviä.

 2. Yrityslainaa voi hakea suomalaiset osakeyhtiöt ja henkilöyhtiöt (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö). Henkilöyhtiöiden lainoille edellytetään reaalivakuutta, koska yrittäjän henkilötakaukselle ei voida laskea vakuusarvoa. Osakeyhtiöiden lainoille edellytetään vakuudeksi joko yrityksen omistajan/omistajien omavelkaista henkilötakausta ja/tai erillistä reaalivakuutta. Erinomaisiin riskiluokkiin (Asiakastiedon riskiluokka 1, Fellow Financen luottoluokkka ​4-5) sijoittuvat hakijat voidaan harkinnanvaraisesti esitellä sijoittajille myös vakuudetta tai ilman takausta.

 3. Fellow Finance tarkistaa yrityksen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen, viimeisen valmiin välitilinpäätöksen sekä omistajan/omistajien takausvastuukyvyn ja/tai tarjotun vakuuden ennen rahoitushankkeen esittelyä verkkopalvelussa.

 4. Asiakastiedon heikoissa riskiluokissa luottoja voidaan esitellä palvelussa seuraavasti:
  • Suomen Asiakastiedon riskiluokka 5 rahoituksia ei välitetä.
  • Suomen Asiakastiedon riskiluokka 4 rahoituksen esittely perustuu vahvaan harkintaan ja taustatietojen selvittämiseen.
  Suomen Asiakastiedon yritysten riskiluokittelussa pienimmän luottotappioriskin yritykset sijoitetaan riskiluokkaan 1 ja vastaavasti suurimman luottotappioriskin yritykset riskiluokkaan 5.

 5. Asiakastiedon riskiluokituksen lisäksi Fellow Finance luottoluokittelee yritykset 1-5 tähteä rikastaen Asiakastiedon riskiluokitusta mahdollisen takaajan/takaajien, tarjottavien vakuuksien ja yrityksen ajantasaisin talous- ja taustatiedoin. Nämä saamamme lisätiedot yritykseltä tai muista lähteistä voivat arviomme mukaan joko parantaa tai heikentää yrityksen luottokelpoisuutta verrattuna Asiakastiedon tekemään riskiluokitukseen.
  Fellow Financen luottoluokituksessa 5 tähteä ilmentää pienintä arvioitua luottotappioriskiä ja 1 tähti suurinta luottotappioriskiä.

Vakuuksien arviointi:

 1. Reaalivakuus: Arvio perustuu hakijan toimittamaan kirjalliseen dokumenttiin (arviokirja, kauppakirja, isännöitsijäntodistus) kohteen arvosta. Arvio on varovainen näkemys kohteen realisointiarvosta.

 2. Henkilötakaus: Takaajan luottokelpoisuus, tuloihin perustuva takausvastuukyky, takaajan varallisuusasema suhteessa velkoihin. Arvio tehdään henkilötakaajan verotuspäätöksen ja erittelyosan perusteella. Henkilöarvioinnissa ja takausvastuukyvyssä käytetään Fellow Financen tilastomatemaattiseen malliin perustuvaa luottokelpoisuusarviointia ja –luokitusta.


 1. Fellow Finance haastattelee lainaa hakevan yrityksen edustajan ennen lainahakemuksen julkaisemista palvelussaan.

 2. Fellow Finance tarjoaa sijoittajille rahoitettavaksi vain niitä yrityslainoja, jotka täyttävät edellä mainitut kriteerit. 

Kokonaisarvio joukkorahoitusta hakevasta yrityksestä

Joukkorahoituslainaa hakevan yrityksen ennakkoarviointi ennen yrityslainan julkaisemista verkkopalvelussamme perustuu hankkeen kokonaisarviointiin yrityksen maksukyvystä, liiketoiminnasta, lainan käyttötarkoituksesta, takaajan takausvastuukyvystä sekä reaalivakuuden käyvän arvon arvioinnista.

Yrityslainahakemusten hyväksymisprosentti ennen julkaisua verkkopalvelussamme on noin 15% hakemuksista. Hyväksytyissä hakemuksissa yrityksillä tulee olla riittävä luottoluokitus, vakuus ja/tai takausvastuukyky sekä positiivinen kokonaisarvio hakijan velanhoitokyvystä.

Joukkorahoituslainaa hakeva yhtiö sekä yrityksen edustaja on hyväksynyt lainaa hakiessaan palvelumme käyttöehdot mm. seuraavilta osin:

• Varmistat, että olet saanut oikeuden edustamaltasi oikeushenkilöltä hakea rahoitusta Fellow Finance Palvelun välityksellä

• Olet velvoitettu antamaan rehellisesti oikeat ja täydelliset tiedot koskien Rahoitettavaa yhtiötä, sen taloudellista asemaa, liiketoimintaa ja aikaisempaa rahoitusta ym. Rahoitushakemuksella annettuja tietoja.

• Ymmärrät ja hyväksyt, että Fellow Finance tarkastaa sekä Yhtiön että tämän johdon luottotiedot julkisista rekistereistä, ja on oikeutettu hylkäämään rahoitushakemuksen mikäli tarkastuksessa havaitaan maksuhäiriöitä. Yhtiö hyväksyy, että Asiakastiedon Rating Alfa –raportti tai muu vastaava julkisesta lähteestä saatavilla oleva raportti julkaistaan rahoitushakemuksen liitemateriaaleissa.

• Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on auttaa sinua löytämään sopivat Sijoittajat. Oikeudelliset sitoumukset muodostuvat suoraan Yhtiön ja Sijoittajan välillä Palvelun välityksellä.

• Haet lainaa huolellisesti ja Palvelussa julkaisemasi tiedon mukaan. Sinun velvollisuutesi on varmistaa, että rahoitusta on haettu oikeilla ja totuudenmukaisilla tiedoilla sekä voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti

• Ilmoitat Yhtiöön ja sen toimintaan liittyvistä muutoksista viipymättä Palvelulle.

• Lopullisista kulloisenkin Velan ehdoista Yhtiön ja Sijoittajan välillä sovitaan Velkakirjalla ja sen yleisillä ehdoilla.

Lue palvelumme käyttöehdot kokonaisuudessaan täältä: http://www.fellowfinance.fi/kayttoehdot

Yrityslainahakemuksen tultua rahoitetuksi, sijoittajan ja yrityksen välille syntyy normaali Velkakirja, Takaussitoumus (omavelkainen takaus) ja/tai Erityispanttaussitoumus ennen lainan maksua yritykselle.

Sijoita ja hajauta yrityslainoihin

Yrityslainoihin voit sijoittaa ja hajauttaa sekä sijoittamalla yksittäisiin lainoihin tai laina-allokaattorilla haluamallasi ehdoilla. Riskejä voit hallita muun muassa seuraavin keinoin:

 1. Sijoita yrityslainoihin maltillinen osuus sijoitusvarallisuudestasi (esim. 10%) 

 2. Hajauta mahdollisimman moneen yrityslainaan (tavoitteena esim. 100 lainaan hajautettu lainasalkku)

 3. Lainoja valitessa yrityksen hyvä riskiluokitus, henkilötakaaja ja/tai vakuus pienentävät luottoriskiä​

Aloita sijoittaminen

 

Sivustolla tai verkkopalvelussa esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittaja vastaa aina itse sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.