Fellow Financen uutisarkisto

Palvelemme kaikissa vertaislainaamiseen, joukkorahoitukseen, lainan hakemiseen ja lainoihin sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissänne.

Kaikki tiedotteemme ovat saatavilla verkkosivuiltamme. Valokuvat johtoryhmästä ja hallituksesta löydät Yritys-sivultamme.

Ota yhteyttä

Parhaiten tavoitat meidät osoitteesta asiakaspalvelu(at)fellowfinance.fi tai ottamalla yhteyttä toimitusjohtaja Jouni Hintikkaan, jouni.hintikka(at)fellowfinance.fi.

Uutta omaisuusluokkaa ja korkeaa tuottoa salkkuun

20.05.2015 10:45

Sijoittaja ja säästäjä pyrkivät aina löytämään varoilleen tuottavan sijoituskohteen joko lyhyeksi tai pitkäksi aikaa. Toinen riskiä vältellen, toinen riskiä tietoisesti tai tiedostamatta ottaen. Useimmiten riskin ottaminen kohdistuu yritysriskiin eli sijoituksella yrityksen osakkeisiin tai velkakirjaan. Pankkitalletuskin sisältää yritysriskin, kun säästäjä lainaa tilillään rahaa pankin liiketoiminnan rahoittamiseksi.

Hajauta useaan omaisuusluokkaan

Nykyisessä nollakorkomaailmassa riskiä kaihtava ei saa tuottoa pankin talletuksista tai lyhyen koron rahastoista. Osakkeiden tuotot ovat olleet erinomaisia alkuvuonna ja moni sijoittaja onkin alkanut miettimään salkun hajauttamista ja osakesalkusta voittojen kotiuttamista. Haaste lähinnä on, minne sitä rahaa sitten osakkeista ohjaisi. Tässä kohtaa onkin hyvä tarkastella omien säästöjen hajautusta eri omaisuusluokkien välillä ja onko hajautusta oikeasti tehty. Kun tulevaisuutta kukaan ei osaa ennustaa, niin salkkuun on aina hyvä löytää sijoituskohteita, jotka eivät korreloi eli riipu toistensa tulevaisuuden arvon- tai tuoton kehittymisestä. Hajauttamisella erilaisiin sijoituskohteisiin tavoitellaan tilannetta, jossa yhden sijoituskohteen laskiessa toinen nousee.

Yhdysvaltalainen LendigRobot on vertaillut vertaislainojen korrelaatiota muihin yleisiin omaisuusluokkiin (How much should you invest in Marketplace Lending?). LendingRobot on havainnut vertaislainojen (Taulukossa: Mkptl Lending) korrelaation olevan lähes olematon osakkeisiin tai muuta yritysriskiä sisältäviin omaisuusluokkiin nähden. Esimerkiksi varsin yleinen maantieteellinen hajauttaminen eri osakemarkkinoihin (USA, Eurooppa, Aasia yms.) ei ole tuonut sijoittajalle turvaa vaan sijoitus yhteen tai useisiin eri maantieteellisiin osakemarkkinoihin on tuonut sijoittajalle lähes saman tuoton tai valitettavasti jopa tappion. Sijoittaja ei siis ole pystynyt maantieteellisellä hajauttamisella oleellisesti pienentämään salkkunsa riskiä ja tuoton heiluntaa. Varojen sijoittaminen useisiin ja mahdollisimman paljon toisiinsa nähden riippumattomiin omaisuusluokkiin tutkitusti kannattaa. LendingRobotin mukaan optimaalisessa sijoitussalkun hajautuksessa vertaislainojen osuus kaikista sijoituksista on 12-14%.Vertaislainojen korrelaatio
Lähde: LendingRobot

Vertaislainasijoittaminen on täysin uusi omaisuusluokka, mikä ei korreloi merkitsevästi muiden omaisuusluokkien kanssa. Vertaislainasijoittaja lainaa suoraan yksityishenkilöille ja yleensä lainasijoittajan salkku koostuu jopa satojen palkansaajien lainoista. Fellow Finance palvelussa sijoittaja voi vaivattomasti hajauttaa ja tasoittaa tuoton heiluntaa ilman, että se pienentää vertaislainoista saatavaa kokonaistuottoa. Periaatteellisesti pankit ja rahoitusyhtiöt lainaavat samoin periaattein laajalle joukolle velallisia hajauttaen omaa tasettaan ja minimoiden yksittäisten mahdollisten luottotappioiden aiheuttamat heilahdukset lainasalkun tuotoissaan.Hajauta useaan omaisuusluokkaan

Fellow Financen palvelua käyttävien säästäjien ja sijoittajien keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 13,4% (04/2014-04/2015), kun lainasalkku on ollut hajautettu vähintään 100 lainaan. Palvelua käyttävällä lainasijoittajalla tappioriski on rajattu 30%:iin, mikäli joku lainansaajista ei maksa lainaansa takaisin. Fellow Finance -palvelusta on haettu lainoja yli 100M€ arvosta (04/2014-04/2015), joista hyväksyttyjä sekä reitattuja lainahakemuksia on ollut 31M€ / yli 7000kpl.

Hajauta uuteen omaisuusluokkaan avaamalla maksuton asiakkuus tästä..