10.5.2019 09:00YHTIÖTIEDOTE

Fellow Finance Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 10.5.2019 KLO 09.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance” tai ”Yhtiö”) harkitsee uuden, alustavasti noin 15 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua (”Laina”) private placement -menettelyssä. Lainan liikkeeseenlasku voi toteutua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Lainaa suunnitellaan käytettävän Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen, rahoituslähteiden monipuolistamiseen, orgaaniseen ja epäorgaaniseen yritystoiminnan kasvattamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Yhtiö tavoittelee Lainan mahdollisen liikkeeseenlaskun myötä konsernin velkarahoituksen keskimääräisen korkotason olennaista laskua.

Fellow Financen tytäryhtiö Lainaamo Oy (”Lainaamo”) rahoittaa tällä hetkellä rahoitustoimintaansa pääasiassa ulkopuolisella korollisella lainalla, joka koostuu Yhtiön listautumista edeltävinä vuosina liikkeeseen-lasketuista yksittäisistä velkakirjoista. Konsernin korollinen velka oli 31.12.2018 noin 16,9 miljoonaa euroa. Lainaamolla on nykyisten velkakirjojen ehtojen mukaisesti oikeus maksaa velat takaisin ennen velkakirjojen eräpäivää. Mahdollisen Lainan liikkeeseenlaskun myötä osa Lainaamon nykyisistä veloista maksettaisiin takaisin ja takaisinmaksettavien velkakirjojen haltijoille tarjotaan mahdollisuus merkitä uutta Lainaa.

Evli Pankki Oyj toimii Lainan mahdollisessa liikkeeseenlaskussa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:

Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj, Puh. 040 5855 009, jouni.hintikka(at)fellowfinance.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance Oyj

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 600 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myön-tämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2900 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 10.5.2019)

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä. Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan mahdolliseen tarjousprosessiin.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henki-löiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröinti-velvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekiste-röintivelvollisuudet eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty, eikä tulla hyväksymään, arvopapereita koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2005 rahoituspalvelu- ja markkinalain sijoitustuotteiden markkinointimääräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusammattilaisille (investment professionals) ja (iii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason oikeushenkilöille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille tiedot voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “asianmukaiset henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan asianmukaisten henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan asianmukaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianmukainen henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.