3.2.2017 07:00

Fellow Finance kasvaa ja kansainvälistyy kannattavasti

Fellow Finance tilinpäätös 1.1.-31.12.2016

- Fellow Finance -konsernin liikevaihto oli 5,59 miljoonaa euroa
- Fellow Finance -konserninliikevoitto oli 0,15 miljoonaa euroa
- Fellow Finance -konserninoma pääoma oli 3,10 miljoonaa euroa

Fellow Finance joukkorahoituspalvelun käyttäjien määrä kasvoi vuoden aikana yli 220% ja välitettyjen lainojen kokonaismäärä kasvoi 90 miljoonaan euroon, mikä vankisti yhtiön asemaa Pohjoismaiden suurimpana joukkorahoituspalvelun tarjoajana. Fellow Finance välitti lainoja vuoden 2016 aikana noin 50 milj. eurolla lainoja kuluttajille Suomeen ja Puolaan sekä PK-yrityksille Suomessa. Vuonna 2016 palvelua käyttävät sijoittajat saivat korkotuottoa keskimäärin 11%. Fellow Financen markkinaosuus Manner-Euroopassa oli 4,3% (lähde: Liberum Altfi Index). Suomessa Fellow Financen markkinaosuus oli yli 30% koko joukkorahoitusmarkkinasta (lähde: Valtiovarainministeriö).

Fellow Financen kolmas tilikausi ja vuosi 2016 oli kasvun sekä joukkorahoituspalvelun kehittämisen aikaa. Vuonna 2016 yhtiö avasi yrityksille kaksi uutta rahoitusmuotoa. Suomalainen PK-yritys voi nyt hakea Fellow Financen palvelusta pitkäaikaikaisia joukkorahoituslainoja ja joustavaa laskurahoitusta yritysten myyntisaamisia vastaan. Uudet yritysrahoitustuotteet saivat erinomaisen vastaanoton PK-yrityksissä ja yritysasiakkaiden määrä kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävästi. Palvelua käyttävät sijoittajat saivat samalla PK-yritysten joukkorahoituslainat uudeksi sijoitus - ja hajautusvaihtoehdoksi tutun vertaislainapalvelun rinnalle. Fellow Financen vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 40% edellisestä vuodesta ja toiminta oli kannattavaa. Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 15.

Vuonna 2017 yhtiö suunnittelee jatkavansa kansainvälistymistään Euroopan markkinoilla ja laajentavansa edelleen rahoitustuotevalikoimaansa sekä yrityksille että kuluttajille tarjoten sijoittajille yhä kattavamman vaihtoehdon perinteisille sijoitusmuodoille.

Lisätietoja:
Jouni Hintikka
toimitusjohtaja
Fellow Finance Oyj
Puh. 040 5855009

Fellow Finance – Crowdfunding for People and Businesses

Fellow Finance Oyj on Pohjoismaiden suurin ja ensimmäinen euroalueen joukkorahoituspalvelu, joka tarjoaa sekä vertaislainapalvelua kuluttajille että lainamuotoista joukkorahoitusta yrityksille. Fellow Finance on välittänyt lainoja yli 94 milj. eurolla ja palvelulla on 160 000 käyttäjää 43 maasta. Fellow Finance Oyj on perustajiensa ja finanssitalo Taaleri Oyj:n omistama suomalainen osakeyhtiö.