3.4.2020 16:50YHTIÖTIEDOTE

Koronaviruspandemian vuoksi kuluttajalainakorkoja ollaan rajoittamassa määräaikaisesti

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE 3.4.2020 KLO 16:50

Suomessa Oikeusministeriö tiedotti 3.4.2020 valmistelevansa lähiviikkojen aikana hallituksen esityksen, jolla muun muassa puolitetaan kuluttajalainojen enimmäiskorko nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin koronaviruspandemian vuoksi. Muutosten on Oikeusministeriön tiedotteen mukaan tarkoitus olla voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Fellow Financen palvelussa lainojen korot määräytyvät markkinaehtoisesti sijoittaja-asiakkaiden kulloisenkin korkovaatimuksen perusteella. Fellow Financen arvion mukaan esitetty 10%:n nimelliskorkokatto leikkaisi uusien välitettyjen kuluttajalainojen määrästä tällä hetkellä noin 50% käytettäessä vertailukohtana maaliskuussa 2020 välitettyjä kuluttajalainoja ja mikäli sijoittaja-asiakkaiden korkotuottovaatimus ei laskisi nykyisestä tasosta. Mikäli sijoittaja-asiakkaiden korkotuottovaatimus joustaisi nykyisen noin 12%:n luottoluokan kysynnän osalta enintään 10%:iin, niin nykyisestä lainakysynnästä Fellow Finance arvioi pystyvänsä edelleen välittämään noin 80% lainamäärästä. Suurin osa lainakysynnästä Suomessa on suuntautunut jo aiemman kireän kilpailutilanteen vuoksi korkotasoltaan alle 10%:n kuluttajalainoihin.

Suomi seuraa tässä esityksessä Puolaa, jossa on tehty vuoden määräaikainen lakimuutos lainojen enimmäiskorkoihin 1.4.2020 osana pandemiaan liittyvää lainsäädäntöä. Lakimuutosten astuessa voimaan Fellow Finance rajoittaa sijoittajapalvelussaan korot aina kulloinkin lain sallimaan enimmäismäärään. Esimerkiksi Puolassa sijoittaja-asiakkaiden korkotuottovaatimus on tällä hetkellä yli määräaikaisen lain salliman enimmäiskoron, mikä laskee lyhyellä aikavälillä välitettyä lainamäärää, mikäli sijoittajien korkotuottovaatimus ei laske nykyisestä tasostaan.

Toimitusjohtaja Jouni Hintikka: ”Nykyinen poikkeustilanne jo ilman lakimuutoksia on kiristänyt lainansaantia pankkikilpailijoiltamme ja meiltä, mutta myös kanavoinut meille uusia asiakkaita ja kasvavaa rahoituskysyntää. Arviomme mukaan sijoittaja-asiakkaidemme korkotuottovaatimuksen joustaessa palvelussamme alle 10%:iin muutos voisi kasvattaa yhtiömme markkinaosuutta kilpailutilanteen nyt helpottuessa. Pidämme yleisesti huonona asiana, että koronaviruspandemiaan nojaten valmistellaan nopeasti ilman huolellista vaikutusarviointia lakimuutoksia, joilla ei ole vaikutuksia itse pandemian ja sen välittömien seurausten hoitamiseen, mutta niillä on lyhyellä aikavälillä vaikutuksia suoraan rahoituksen saatavuuteen pienentäen jatkossa kulutuskysyntää ja heikentäen Suomen talouden elpymistä.”

Fellow Finance Oyj

Lisätietoja antaa:

Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj, jouni.hintikka@fellowfinance.fi, puh. +358 40 585 5009

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 850 000 asiakasta noin 70 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2 500 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 3.4.2020)