31.5.2019 12:00 SIJOITUSBLOGI

Miksi yritys- ja vertaislainat kuuluvat jokaisen sijoittajan salkkuun

Sijoittamisessa tärkeää on varallisuuden hajauttaminen ominaisuuksiltaan erilaisiin sijoituskohteisiin. Hyvänä tavoitteena on kasvattaa sijoitussalkku, joka sisältää riskisyydeltään poikkeavia sijoituskohteita, tuottaa hyvin talouden eri suhdannevaiheissa ja osa pääomasta on irroitettavissa nopeasti käteiseksi. Rahavarallisuuden kartuttamisessa keskeistä on päättää, missä suhteessa pääoma jaetaan osakkeisiin ja korkoihin.

Yleistäen korkosijoituksilla tavoitellaan säästöjen säilymistä, kohtuullista tasaista tuottoa ja varaudutaan tiedossa oleviin menoihin. Osakesijoituksilla taas pyritään nostamaan säästöjen tuottotasoa, koska osakkeet ovat historian perusteella pitkällä tähtäimellä tuottavin vaihtoehto. Käytännössä korkosijoitusten osuus kannattaa pitää sitä suurempana, mitä lähempänä todennäköinen varojen käyttötarve on. Osakesijoitusten tuotto voi lyhyellä aikavälillä vaihdella suuresti, jolloin yllättävän käteistarpeen syntyessä osakkeita ei ole tarpeen myydä tappiolla, vaan voi luopua korkokohteista ja odottaa osakemyynneille parempia aikoja. Lisäksi useimmat korkosijoitukset tuottavat hyvin, kun osakekurssit laskevat ja päinvastoin, joten sijoitusmuodot tukevat toisiansa kokonaisuutena. Näiden tekijöiden seurauksena on mielekästä jakaa rahavarallisuus osakkeihin ja korkotuotteisiin.

Miten valitsen oikean korkosijoituskohteen?

Korkokohteen valinnassa, kuten kaikessa muussakin sijoittamisessa, pitää kiinnittää huomiota sijoituskohteen riskiin, tuottoon, kustannuksiin ja siihen kuinka nopeasti rahat saa käyttöönsä.

Korkokohteen valinta helpottuu, jos tietää, milloin sijoitettuja rahoja tarvitsee käyttöön. Osa kohteista soveltuu paremmin lyhytaikaiseen, toiset pitkäaikaiseen ja jotkin määrittelemättömään sijoitusaikaan. Sijoitusajan määrittelyn avulla voi parantaa tuottoa, koska monien kohteiden korkotuotto nousee sijoitusajan pidentyessä. Lisäksi pysymällä alkuperäisessä sijoitussuunnitelmassa välttää turhia kustannuksia, joita sijoituksen purkaminen ennen aikojaan voi aiheuttaa.

Tuotto-riskisuhdetta saattaa pystyä parantamaan hajauttamalla sijoituksensa ajallisesti ja maantieteellisesti ominaisuuksiltaan ja riskitasoltaan erityyppisiin korkoinstrumentteihin. Perinteisten korkosijoitusten tuotot kuitenkin liikkuvat yleensä samaan suuntaan eikä hajautuksesta siinä mielessä ole yhtä paljon hyötyä kuin osakesijoittamisessa. Yhtenä poikkeustapauksena toimii listaamattomien yritysten joukkorahoituslainat sekä yksityishenkilöille myönnetyt vertaislainat, joiden tuotto ei korreloi merkittävästi perinteisen korkomarkkinan kanssa.

Määräaikaistalletukset

Määräaikaistalletus suomalaiseen tunnettuun pankkiin on yksi matalimman riskin ja pienimmän tuottopotentiaalin korkosijoitusvaihtoehto, koska pääoman takaisinmaksu ”taataan”, ainakin osin, talletussuojarahaston avulla. Negatiivisena tekijänä on likviditeetin puuttuminen, koska talletuksen voi nostaa vasta sovitun ajan kuluttua, ellei ole valmis maksamaan lisämaksua talletussopimuksen purkamisesta. Pitkäaikaisessa talletuksessa riskinä on myös inflaatio, jolloin rahan ostovoiman heikentyminen voi olla suurempaa kuin talletukselle maksettava korko. Nykyisten nollakorkojen aikana pankkitilille säästäminen ei ole järkevää tuottonäkökulmasta katsottuna.

Perinteiset joukkovelkakirjalainat

Lähtökohtaisesti joukkovelkakirjasijoitukset tarjoavat paremman tuoton kuin talletukset. Matalimman riskin joukkovelkakirjoina pidetään kehittyneiden teollisuusmaiden liikkeellelaskemia obligaatiota ja korkeariskisimpinä yritysten high yield -lainoja. Joukkovelkakirjalainojen ehdot voivat olla hyvinkin mutkikkaita ja sijoittajan on syytä tutustua huolellisesti kohteen sijoitusmateriaaliin, jossa ilmenee muun muassa tärkeimmät eli laina-aika, korkotaso, tuoton muodostuminen ja muut joukkolainan erityisehdot. Suorat joukkovelkakirjalainat vaativatkin hieman enemmän osaamista ja kokemusta sijoittamisesta.

Korkorahastot

Korkorahastojen etu suoriin korkosijoituksiin on laajan hajautuksen saaminen pienelläkin sijoitettavalla pääomalla. Tavallisesti rahastot hajauttavat sijoituksiaan ajallisesti ja maantieteellisesti eri liikkeeseenlaskijoiden lainoihin. Negatiivisena puolena on usein rahaston kulut, jotka pienentävät rahaston tuottoa. Yleensä kuluja syntyy merkittäessä ja lunastettaessa rahasto-osuuksia sekä rahastoa hoitavan yhtiön hallinnointipalkkioista. Lisäksi korkorahastot ovat usein sidoksissa korkomarkkinan muutoksiin, jolloin korkojen noustessa rahaston omistamien velkakirjojen arvot laskevat ja myös rahasto-osuuden arvo laskee.

Joukkorahoitus ja vertaislainaus

Lainamuotoinen joukkorahoitus ja vertaislainaus ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti ja ovat tänä päivänä maailmanlaajuisesti suosittuja korkosijoittamisen muotoja. Joukkorahoituksessa lainanhakijana on yritys, kun taas vertaislainassa lainahakijana on yksityishenkilö. Rahoitus haetaan markkinaehtoisesti suurelta joukolta sijoittajia. Sijoittajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, joka haluaa rahoilleen parasta mahdollista korkotuottoa. Palvelu on sijoittajalle kulutun, pl. jälkimarkkinamyynti, jossa salkun, vaikka kokonaisuudessaan voi myydä muille sijoittajille kesken laina-ajan. Sijoitusmuotona joukkorahoitus ja vertaislainat ovat joustava, sillä salkkua voi halutessaan likvidoida nopeasti myymällä lainoja ja lisäksi palvelussa ei ole säännöllisiä kuluja, jotka söisivät tuottoa. Samoin kuin muissakin sijoitusmuodoissa, sijoitusriskeiltä suojautumiseen auttaa parhaiten riittävä hajautus. Hyvä nyrkkisääntö on kerryttää vähintään 100 lainaan hajautettu salkku. Riskiä tasaa myös osaltaan rajattu luottotappioriski joissain joukkorahoituksen muodoissa, jossa maksamaton laina myydään perintäyhtiölle ja sijoittaja saa näin osan pääomasta takaisin.

Tarjoamme Pohjoismaiden suurinta joukkorahoituspalvelua, jossa lainanhakijat ja sijoittajat kohtaavat toisensa turvallisesti, helposti ja kustannustehokkaasti. Löydämme, tunnistamme ja arvioimme lainanhakijat ennalta. Sinä valitset, kenelle ja millä ehdoin olet valmis sijoittamaan. Saat lainoista kuukausittain korkoja ja lyhennyksiä, jotka voit nostaa tilillesi tai sijoittaa uusiin lainoihin ja nauttia korkoa korolle -ilmiöstä. Hoidamme kaiken lainoihin liittyvän hallinnon osapuolten välillä lainasopimuksen syntymisen jälkeen.

5 syytä miksi Fellow Financen yritys- ja vertaislainat kuuluvat korkosalkkuusi

Aloita sijoittaminen

Muita viimeisimpiä blogeja

Likviditeetti sijoittaessa vertais- ja yrityslainoihin
Sijoita vaivattomasti vertais- ja yrityslainoihin
Mitkä lainamarkkinat sopivat juuri sinulle
Kokemuksia ja ennakkoluuloja vertaislainaamisesta
Miten aloitat sijoittamisen ja vältät aloittelijan virheet

Vai haluatko saada lisätietoa sijoittamisesta?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme teihin yhteyttä pikaisesti ja kerromme lisää

Fellow Finance toimii joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelussa välittäjänä. Fellow Finance ei tarjoa ja anna palvelussa sijoitusneuvontaa tai suosituksia. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Lähde: Pörssisäätiön Sijoittajan korko-opas 2018