10.9.2018 11:00

Muutoksia ja korjauksia takaisinmaksujen raportointiin ja tilitystoiminnallisuuteen

Vastineena asiakkailtamme saamaamme palautteeseen liittyen lainojen takaisinmaksujen tilityksiin, haluamme selventää toiminnallisuutta, siihen tehtyjä muutoksia ja raportoinnissa havaittuja puutteita.

Lainojen pääoma- ja korkosuoritukset tilitetään jokaisen suoritetun maksuerän yhteydessä lainaa rahoittavien sijoittajien sijoitustileille heidän lainaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Tilitykset suoritetaan aina yhdessä automaattisessa eräajossa yöllä, jolloin päivän aikana tulleet takaisinmaksut tilitetään sijoittajien tileille. Salkussa oleva tunnusluku "lainapääoman tilitysvelka" kertoo, kuinka paljon päivän aikana kertynyttä yöllä tilitettävää pääomaa on salkkuun kertynyt. Samalla muutimme salkun raportointia niin, että raportoidussa avoimessa pääomassa on mukana tilitysvelka, toisin sanoen sijoittajan raportoitu avoin lainapääoma vähenee vasta, kun takaisinmaksun tilitys on suoritettu tilille. Aikaisemmin tämä antoi kertyneen tilitysvelan osalta harhaanjohtavan kuvan yhteenvedossa avoimesta lainapääomasta ja kokonaisvarallisuudesta.

Maksuerien tilityksistä sijoitustileille syntyy pieniä pyöristyseroja, kun tilitykset pyöristetään aina täysiin sentteihin. Kullekin sijoittajalle lainan tilityksistä kumuloitunut pyöristysero korjataan lainan viimeisen takaisinmaksuerän yhteydessä yhtenä tapahtumana salkkuun. Samalla lopputilityksessä oikaistaan, jos velallisen takaisinmaksu on jouduttu jo toteutuneen myynnin jälkeen peruuttamaan tai kohdistamaan uudelleen muutetulle lyhennyserälle. Myytyjen lainojen osalta lainan lopputilitys voi tapahtua merkittävästi myyntitapahtuman jälkeen, mikä on herättänyt kysymyksiä asiakkailtamme. Tulemme jatkossa muuttamaan toiminnallisuutta niin, että lopputilitys tehdään lainan myyjälle välittömästi myyntitapahtuman jälkeen. Aloimme kirjaamaan pyöristyseron oikaisevia lopputilitystapahtumia marraskuussa 2017, jolloin suoritimme eräajona siihen mennessä loppuun maksetuille lainoille pyöristyseron oikaisukirjaukset. Huomioitavaa sijoittajan kannalta on, että valuuttamääräisissä sijoituksissa valuuttakurssin muutos lainan noston ja takaisinmaksujen välillä aiheuttaa luonnollisesti tilanteen, että takaisin maksettu pääoma ei vastaa lainaan sijoitettua pääomaa sijoitustilin valuutassa, jos sijoitustilin valuutta on esimerkiksi euro ja sijoitus on tehty ruotsalaisiin lainoihin kruunuissa.

Aiemmin palvelussamme lainojen taksinmaksujen tai ostojen ja myyntien peruuttaminen ja uudelleen kirjaaminen aiheutti tilitapahtumien peruutuksia takautuvasti, jolloin kuukausittain toimittamiemme tiliotteiden alku- ja loppusaldot saattoivat poiketa peruttujen tapahtumien osalta. Tämä ei aiheuttanut varojen häviämistä vaan tapahtuman siirtymisen raportointikaudelta toiselle. Tämä herätti aiheellisesti kysymyksiä etenkin kirjanpitovelvollisilta yritysasiakkailtamme ja olemme tämän puutteen palvelussamme jo aiemmin korjanneet niin, että kaikki peruutukset tehdään tiliotteella erillisinä hyvitystapahtumina.

Lue lisää pääoman ja koron tilityksestä sekä tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin sijoitusoppaastamme.

Haluamme näin vielä selventää ja toteutetuilla muutoksilla parantaa palvelun läpinäkyvyyttä. Korostamme, että kysymys näissä tässä esitetyissä seikoissa on raportoinnin puutteista, tilitysten ajoituksesta ja pyöristyksiin liittyvistä rahasummista. Vastaamme mielellään kaikkiin asiakaspalveluumme esitettyihin tiedusteluihin näistä ja muista palvelumme toimintaan liittyvistä seikoista.