27.03.2019 11:00 MARKKINAKATSAUS

Markkinakatsaus

Fellow Financen kautta voi sijoittaa viiden eri maan vertaislainoihin sekä suomalaisiin yrityslainoihin ja laskurahoitukseen. Seuraavaksi otamme tarkemman tarkastelun kohteeksi Saksan markkinat ja sinne välittämämme vertaislainat. Tulemme jatkossa tekemään vastaavia katsauksia myös muista markkinoistamme.

Saksa Ruotsi Tanska Suomi Puola
Asukasluku 82,38 milj. 10,04 milj. 5,77 milj. 5,56 milj. 38,06 milj.
Valuutta Euro (EUR) Ruotsin kruunu (SEK) Tanskan kruunu (DKK) Euro (EUR) zloty (PLN)
BKT per asukas 44 469,91 USD 53 442,01 USD 56 307,51 USD 45 703,33 USD 15 751 USD
Työllisyysprosentti 75,40 % 68,10 % 65,90 % 72,10 % 68,00 %
Työttömyysprosentti 3,3 % 6 % 3,8 % 5,4 % 5,8 %
Keskimääräinen talouden koko 2 2 2 2 3
Keskimääräinen palkka 3 516 EUR/kk 3 133 EUR/kk 3 804 EUR/kk 3 175 EUR/kk 1 999 EUR/kk

Saksan markkinakatsaus

Avasimme Saksan lainamarkkinan sijoittajillemme syksyllä 2017 ja välitettyjen lainojen määrä on alkanut kasvamaan palvelussamme nopeasti viimeisten kuukausien aikana. Lainavolyymimme ovat nousseet erityisesti yhteistyösopimuksemme myötä, jonka olemme solmineet Saksan suurimman lainavertailusivuston Check24:n kanssa. Heidän palvelunsa avulla lainanhakijat löytävät palvelumme tehokkaasti.

Teemme Saksassa yhteistyötä myös Wirecard Bankin kanssa. Yhteistyö mahdollistaa meille rahoituksen tarjoamisen täysin digitaalisesti niin kuin muillakin markkinoillamme. Saksassa asiakkaan tunnistaminen suoritetaan joko videotunnistautumispalvelulla (IDNow) tai postikonttorissa tapahtuvalla tunnistautumisella. Videotunnistautumisessa videotunnistautumispalvelun toimihenkilö tunnistaa asiakkaan tunnistautumisasiakirjoista. Toimihenkilö tarkistaa mm. tunnistautumisasiakirjan voimassaolon, tunnisteen, myöntämispäivän ja voimassaolopäivän sekä vertaa tietoja hakemusprosessissa syötettyihin asiakastietoihin. Videotunnistautumispalvelu välittää tunnistautumisasiakirjan kuvan ja videotallenteen tunnistautumisistunnosta Fellow Financelle. Tunnistautumistapa on Saksan pankkivalvojan hyväksymä toimintamalli. Postikonttorissa tunnistauduttaessa asiakas tunnistautuu henkilökohtaisesti tunnistautumisasiakirjan avulla, minkä jälkeen posti välittää tunnistautumisasiakirjan tiedot Fellow Financelle. Asiakkaan maksuhistoria ja mahdolliset maksuhäiriömerkinnät tarkastetaan valtakunnallisesta Schufa-luottotietojärjestelmästä.

alttext

Saksalaiset kuluttajat lainanhakijoina

Saksa on markkinana hieman erilainen muihin markkinoihimme verrattuna. Se on vielä hyvin perinteinen pankkimarkkina asiakkaiden silmin. Saksasta käytännössä puuttuu ns. pikavippitarjoajat kokonaan, sillä lainsäädäntö ei mahdollista tätä toimintaa. Lainanhakeminen käymättä pankkikonttorissa on monelle vielä uutta ja harvinaisempaa kuin esimerkiksi Suomessa tai muissa Pohjoismaissa.

Fellow Finance tarjoaa mahdollisuuden hakea sähköisesti helpommin ja nopeammin lainaa, kuin mihin saksalaiset ovat tottuneet pankkiensa kanssa toimiessaan. Toisaalta olemme myös havainneet, että lainanhakijat ovat keskimäärin varovaisempia ja harkitsevaisempia lainan hakemisessa kuin muiden markkinoidemme lainanhakijat. Tämä johtuu varmasti osittain saksalaisten positiivisesta luottorekisterijärjestelmästä (Schufa). Se sisältää kaikki tiedot mm. henkilön avoimista lainoista ja niiden maksutilanteesta ja mikäli rekisteri ei ole puhdas, aiheuttaa tämä haasteita arkielämässä. Rekisterin tarkoituksena on ennaltaehkäistä ylivelkaantumista ja jo ensimmäiset maksuvaikeudet vaikuttavat rekisterin asiakaspisteytykseen. Negatiivisesti vaikuttavat myös usein tapahtuva pankin vaihto, suuri määrä luottokortteja (vaikka näillä ei olisikaan velkasaldoa), laskujen maksu myöhässä, pieni käteisvarojen määrä tileillä jne. Tästä johtuen ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota laskujen maksuunsa ajallaan. Rekisterin tiedoilla on merkittävä vaikutus Fellow Finance tekemään asiakasarvioon.

saksan lainavolyymin jakauma

Korkotaso saksalaisissa kuluttajalainoissa liikkuu 8 ja 10 prosentin välillä riippuen lainan luottoluokasta.

Saatavienhallinta ja perintä

Saksassa maksuviiveellisten lainojen perintää hoidetaan yhdessä valitun perintäyhtiön kanssa. Lähetämme asiakkaalle maksumuistutuksia erääntyneistä maksueristä ja pyrimme tavoittamaan asiakkaan puhelimitse. Mikäli nämä toimenpiteet eivät riitä asiakkaan saamiseksi hoitamaan jälleen lainaansa, niin siirrämme lainan perintäyhtiölle vapaaehtoiseen ja tarvittaessa oikeudelliseen perintään. Toistaiseksi Saksassa ei maksuviiveellisiä lainoja myydä perintäyhtiöille.

saksan markkina ja korkotasot

Mikään tällä sivulla esitetty ei ole tai sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Voit lukea lisää riskeistä täältä.