10.1.2017 07:14

Sijoittajansuoja parani joulukuussa

Valtiovarainministeriön uusi asetus joukkorahoituksen tiedonantovelvollisuudesta sijoittajille astui 15.12.2016 voimaan. Asetuksessa määrätään tarkasti millaisia tietoja yrityksen täytyy antaa itsestään ja sijoituskohteesta sijoittajan luettavaksi joukkorahoitusta hakiessaan. Lisäksi yrityksien täytyy listata heidän yritykseensä ja hakemaansa sijoituskohteeseen liittyvät riskit. Tämän tarkoituksena on auttaa sijoittajaa, ymmärtämään paremmin millaisia riskejä yritykseen ja sen hankkeeseen liittyy ja hän osaisi näin paremmin arvioida, kuinka rahansa sijoittaa.

Asetuksen toivotaan myös helpottavan yritysten joukkorahoituksen hakemista, sillä se tuo selkeyttä tiedonantovelvollisuuteen. Näin yritys pystyy tehostamaan rahoituksen hankintakustannuksiaan, sillä yrityksen joukkorahoituksen asiakirjat ovat suurelta osin määrämuotoisia sisällöltään ja rakenteeltaan. Tämä myös helpottaa sijoittajien eri yrityksien vertailua sijoituskohteena.

Me olemme lisänneet tarvittavat perustietoasiakirjat joukkorahoitusta hakevan yrityksen tietoihin joulukuussa ja ne löytyvät yrityslainan esittelyn yhteydestä.

Joukkorahoituksen suosio kasvaa

Valtiovarainministeriö julkisti vuoden lopussa katsauksen myös Suomen joukkorahoitusmarkkinoiden koosta ja kehityksestä. Joukkorahoitusmarkkinan koko oli vuonna 2016 yhteensä noin 153 M€, josta Fellow Financen markkinaosuus oli yli 32%. Vuonna 2016 välitimme lainoja yli 50 M€.

Yritysrahoitus muutoksessa

Pankkien kiristynyt luottopolitiikka, viranomaissääntely ja tiukentuneet vakavaraisuusvaateet. Nämä ovat syitä miksi PK-sektorin yritysten rahoituskanavat tulevat monipuolistumaan lähivuosina. Kehityssuunta tarjoaa samalla uudenlaisia tuottomahdollisuuksia korkosijoittajille. Fellow Financen sijoittajana sinulla on mahdollisuus sijoittaa suomalaisiin yrityksiin ja tarjota hyviin luottoluokkiin kuuluville yrityksille pankkisuhteesta riippumatonta rahoitusta. Näin olet meidän mukana luomassa pk-yritysrahoituksen tulevaisuutta.

Miten me arvioimme yrityslainat?

Yrityslainojen suuri kysyntä jo tässä vaiheessa kertoo omaa kieltään pk-yritysten tarpeesta monipuolistaa ulkopuolisen rahoituksen lähteitä. Tyypillinen yrityslainan hakija meillä on yli kolme vuotta toiminut yritys, jonka liiketoiminta on kasvuvaiheessa. Rahoitusta haetaan tyypillisesti joko kasvun rahoittamiseen tai investointeihin. Sijoittajille esiteltävät yritykset sijoittuvat pääasiallisesti luottoluokkiin 3 – 5 tähteä (Suomen Asiakastiedon riskiluokat 1-3). Vain poikkeustapauksissa esittelemme heikompaan luottoluokkaan sijoittuvan yrityksen rahoitushankkeen sijoittajille. Tällöin hankkeelle edellytetään reaalivakuudet, yrittäjän takauksen lisäksi.

Jokainen luottokelpoisuuskriteerit täyttävä hakija haastatellaan ja hankkeelle tarjottavat vakuudet arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. Lainalle määritellään hakijan luottokelpoisuuden ja vakuusaseman perusteella enimmäiskorkotaso, minkä alapuolella sijoittajat voivat tehdä merkintöjä lainalle.

Tutustu avoinna oleviin lainoihin, joukkorahoitushankkeiden perustietoasiakirjoihin ja sijoita suomalaisiin yrityslainoihin!