04.10.2017 13:08

Sijoittajakokemukset yritysten joukkorahoituksesta

Joukkorahoituksen avaamisesta suomalaisille yrityksille kansainvälisen kuluttajarahoituksemme rinnalla on ehtinyt kulua jo vuosi. Nyt onkin hyvä aika tarkastella tuloksia sekä kokemuksiamme PK-yritysten lainamuotoisesta joukkorahoituksesta sijoittajan silmin.

sijoituskokemus

Joukkorahoituslainoja on vuoden aikana haettu palvelustamme yhteensä 3951 kpl, joista 19% on saanut välityksellämme rahoituksen sijoittajiltamme. Vuoden 2017 aikana välitettyjen yrityslainojen määrät on kasvanut jo reilusti yli 100 kappaleeseen kuukaudessa, mikä mahdollistaa sijoittajille riittävän laajan hajautuksen saamisen myös yrityslainoihin. Sijoittajan kannattaa hajauttaa yrityslainasijoituksensa vähintään sataan eri lainaan pienentääkseen luottotappioriskiä ja mahdollistaakseen parhaan mahdollisen tuoton yrityslainasalkulleen.

Yritysrahoituksemme nopean kasvun myötä palvelutarjontamme on laajentunut käsittämään perinteisten pitkäaikaisten kuukausittain lyhennettävien yrityslainojen rinnalla myös edistyksellisen lyhytaikaisen myyntisaatavarahoituksen.

Sijoittajamme ovat saaneet yritysten joukkorahoituslainoista keskimäärin 9.1% vuotuista korkoa.
Yrityslainoissa keskimääräinen lainojen maturiteetti on ollut 3 vuotta.
Myyntisaatavien rahoituksissa keskimääräinen lainojen maturiteetti on ollut 26 päivää.

Rahoituksen saaneet yritykset ovat maksaneet lainojaan tunnollisesti takaisin sijoittajille. Joukkorahoituslainoissa on ollut toistaiseksi yli 30 päivän maksuviiveitä kuukausittaisissa lyhennyserissä vain 2,6%:ssa lainoista. Luottotappioita ei ole toistaiseksi realisoitunut. Sijoittajan luottoriskiä pienennetään merkittävästi yrittäjän/yrittäjien omavelkaisilla takauksilla sekä usein myös reaalivakuudella kuten asunto-osakkeella, asuinkiinteistöllä tai yrityskiinnityksellä. Henkilötakaus ja lainan mahdollinen reaalivakuus parantaa oleellisesti lainoihin sijoittavan asemaa ja sijoituksen takaisinsaantia mahdollisessa yrityksen maksuhäiriö- tai konkurssitilanteessa.

Tietoisku yrityslainamarkkinastamme

Fellow Financen markkinapaikalla sijoittajilla on mahdollisuus päästää sijoittamaan kotimaisten kasvuyritysten rahoitushankkeisiin lainamuotoisesti. Lainamuotoiset yrityslainat ovat pääsääntöisesti kuukausittain sijoittajille lyhennettäviä, joten sijoittaja saa lainoista kuukausittaista kassavirtaa. Tämä kuukausittainen kassavirta on myös vaivattomasti sijoitettavissa uudelleen yritys- ja vertaislainoihin, jolloin sijoittaja pääsee nauttimaan korkoa korolle -ilmiöstä.

Yrityslainat sisältävät vähintään omistajayrittäjän omavelkaisen henkilötakauksen ja usein reaalivakuuden kuten kiinteistö- tai yrityskiinnityksen, jonka näet palvelustamme aina kyseisen rahoitushankkeen tiedoista. Lainahakemusten hyväksynnälle sijoittajien rahoitettavaksi on asetettu tiukat ehdot ja arviointikriteerit. Hankkeiden arviointiprosessi ja luottoluokittelu rahoitettaviksi hankkeiksi on johtanut lainojen hyvään maksukäyttäytymiseen.

Tietoisku lasku- eli myyntisaatavarahoituksesta

Laskurahoitus sijoittajan näkökulmasta on sijoittamista yritysten lyhytaikaisiin, 14-90 vuorokauden, myyntisaamisiin eli laskuihin. Laskurahoitus on yritykselle myönnetty lyhytaikainen yrityslaina, jossa yrityksen myyntilasku toimii lainan vakuutena ja jonka maksusuoritus maksetaan aina Fellow Financen välityksellä suoraan sijoittajille. Luottoriski rahoitettavan laskun saajasta ei siirry sijoittajalle, vaan se säilyy laskunsa rahoittavalla yrityksellä. Sijoittajalla on luottoriski laskunsa rahoittavasta yrityksestä kuten joukkorahoituslainoissa lainansaajasta.

Laskurahoituksen mielenkiintoiseksi sijoituskohteeksi tekee sijoitetun pääoman nopea kiertonopeus eli halutessa lyhyt sijoitusaika. Laskurahoituksen keskimääräinen laina-aika on ollut vain 26 päivää. Laskurahoituksen keskimääräinen yli 7%:n vuotuinen korkotuotto on ollut hyvä verrattuna mihinkään muihin lyhytaikaisiin korkosijoitusmuotoihin.

Fellow Finance on Euroopan ainoa palveluntarjoaja, jonka palvelussa sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa laajasti yritys- ja vertaislainoihin Suomessa, Saksassa ja Puolassa.

Aloita sijoitussalkkusi laajempi hajauttaminen tuottaviin vertais- ja yrityslainoihin jo tänään kirjautumalla palveluumme ja aloittamalla sijoittaminen.

Aloita sijoittaminen yrityslainoihin

Lisätietoja palvelustamme ja sijoittamisesta saat asiakaspalvelustamme puhelinnumerosta 0203 80101 arkisin klo 9.00 - 17:00 ja sähköpostilla asiakaspalvelu@fellowfinance.fi

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä vertais- tai joukkorahoituslainoja. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja vertais- sekä joukkorahoituslainoihin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.