Instituutiosijoittajat

Joukkorahoitus ja vertaislainaaminen ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti ja ovat tänä päivänä maailmanlaajuisesti tunnettuja vaihtoehtoisen rahoituksen ja sijoittamisen muotoja. Lainat eivät korreloi merkitsevästi osake- tai muiden korkomarkkinoiden kanssa, joten ne sopivat hyvin institutionaalisille sijoittajille sijoitussalkun monipuolistamiseksi ja riskin hajauttamiseksi. Fellow Finance on Pohjoismaiden suurin joukkorahoituspalvelu, jonka markkinapaikalla on sijoitettavana kuukausittain keskimäärin yli 15 miljoonan euron edestä lainoja, joten myös suurta pääomaa voidaan tehokkaasti sijoittaa lainoihin kauttamme.

Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

Edut instituutiosijoittajalle

Instituutiosijoittajalle on tarjolla yksilöllinen raportointi sijoituksista sisältäen halutut suorituskykymittarit. Tarjoamme myös ainutlaatuisesti pääsyn koko lainahistoriaamme. Voit esimerkiksi luoda omia sijoituskriteereitäsi analysoimalla demografisten tekijöiden pohjalta lainansaajien maksukäyttäytymistä. Lähtökohtaisesti asiakkaalla itsellään täytyy olla valmius rajapinnan käyttöönottoon. Huomioithan, että rajapintaa hyödyntävät tekniset ratkaisut ovat tarjolla vain valituille instituutiosijoittajille ja niiden käyttöönotosta neuvotellaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Referenssit

Muunmuassa seuraavat yhtiöt ovat sijoittaneet markkinapaikkamme kautta:

Lue mitä meistä kirjoitetaan muualla

 • Fellow Finance Kauppalehti
 • Fellow Finance Arvopaperi
 • Fellow Finance Reuters
 • Fellow Finance Talouselämä
 • Fellow Finance Taloussanomat
 • Fellow Finance Helsinkin Sanomat
 • Fellow Finance Salkunrakentaja
 • Fellow Finance Sijoittaja.fi
 • Fellow Finance Taloussanomat
 • Fellow Finance Yle
 • Fellow Finance Altfi
 • Fellow Finance Inderes

Uutisia

   Sosiaalinen media