Uusi sijoitusmuoto

 • Hyvää ja tasaista korkoa lainoista
 • Ei korreloi suuresti osakkeiden kanssa
 • Ei hallinnointi/merkintäpalkkioita

Riskienhallinta

 • Maantieteellinen hajautus
 • Rajattu luottotappioriski
 • Myös vakuudellisia lainoja

Sijoituskohteet

 • Vertaislainat
 • Yrityslainat
 • Yrityslaskut

Korkosijoittaminen vuonna 2020

Korkosijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa sijoittaja luopuu väliaikaisesti pääomastansa korvausta eli korkoa vastaan. Korkosijoituskohteen valinnassa, kuten kaikessa muussakin sijoitustoiminnassa, on hyvä kiinnittää huomiota sijoituskohteen riski-tuotto-suhteeseen, mahdollisiin kustannuksiin ja kuinka joustavasti rahat saa kotiutettua ulos kohteesta kesken sijoitusajan. Suotuisan korkokohteen valinta helpottuu huomattavasti, kun tietää milloin sijoitettuja rahoja tarvitsee käyttöön, koska osa kohteista soveltuu paremmin lyhytaikaiseen, toiset pitkäaikaiseen ja jotkin määrittelemättömään sijoitusaikaan. Unohtamatta, että oikean sijoitusajan määrittelyn avulla voi parantaa korkotuottoa, koska monien korkoinstrumenttien tuotto nousee sijoitusajan pidentyessä. Lisäksi pysymällä alkuperäisessä sijoitussuunnitelmassa voi välttää ylimääräisiä kustannuksia, joita korkosijoituksen purkaminen ennen aikojaan voi aiheuttaa.

On yleisesti hyväksytty, että korkosijoituksia tulisi olla jokaisen sijoittajan salkussa, koska sijoittamisessa tärkeää on varallisuuden hajauttaminen ominaisuuksiltaan erilaisiin sijoituskohteisiin. Perusteltuna tavoitteena on kasvattaa sijoitussalkku, joka sisältää riskisyydeltään poikkeavia sijoituskohteita (kuten korkoja ja osakkeita), tuottaa hyvin talouden eri suhdannevaiheissa ja osa pääomasta on irrotettavissa nopeasti käteiseksi.

Perinteisiä korkosijoituksia ovat esimerkiksi teollistuneiden valtioiden joukkovelkakirjalainat, talletussuojanpiirissä operoivien pankkien tarjoamat säästötilit ja määräaikaistalletukset sekä erilaiset korkorahastot. Näiden rinnalle Fellow Finance tarjoaa vaihtoehtoista korkosijoituskohdetta, joka ei korreloi merkittävästi perinteisten korko- ja osakemarkkinoiden kanssa soveltuen hyvin sijoitussalkun laajempaan hajautukseen. Fellow Financen markkinapaikan kautta voidaan sijoittaa joukkorahoitusperiaatteella yritysten ja yksityishenkilöiden lainoihin, joista saadaan kuukausittain tasaista korkoa.

Sijoittaminen lainojen korkoihin

Korkosijoituskohteena yritysten lainamuotoinen joukkorahoitus ja yksityishenkilöiden vertaislainaus ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti ja ovat tänä päivänä maailmanlaajuisesti suosittuja korkosijoittamisen muotoja. Joukkorahoituksessa lainanhakijana on yritys, kun taas vertaislainassa lainahakijana on yksityishenkilö. Rahoitus haetaan markkinaehtoisesti suurelta joukolta toimijoita. Lainanantajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, joka haluaa rahoilleen kilpailukykyistä korkotuottoa. Lainaan sijoittaminen päämarkkinalla on ilmaista, palvelussa ei ole hallinnointi- tai merkintäpalkkioita. Palvelun ainoa kulu on prosentin välityspalkkio myydyn lainan pääomasta jälkimarkkinapaikalla, mikäli sijoittaja haluaa myydä lainojansa pois kesken laina-ajan. Samoin kuin muissakin korkosijoituksissa, riskiltä suojautumiseen auttaa parhaiten riittävä hajautus. Yleinen nyrkkisääntö on kerryttää vähintään 100 lainaan hajautettu korkosalkku, jolloin yksittäinen maksamaton laina ei heiluta voimakkaasti kokonaistuottoa. Riskiä tasaa osaltaan myös se, että jossain lainoissa luottotappioriski on rajattu maksamaton lainan myynnillä perintäyhtiölle ja näin sijoittaja saa osan pääomasta takaisin, mikäli lainaa ei makseta takaisin sovitusti.

Aloita sijoittaminen

Korkoa korolle ilmiö

Sijoittajalle maksetaan lainoista korkotuottoa ja pääomaa takaisin kuukausitasolla. Isoihin salkkuihin korkotuottoa tipahtelee päivittäin. Eniten tästä hyötyy laittamalla rahan töihin eli sijoittamalla saadut korkotuotot (ja pääomat) uudelleen ja saaden näin korkoa korolle. Näin salkun arvo kasvaa huomattavasti nopeammin, kuin makuuttamalla rahaa vain tilillä. Helpoiten tämä tapahtuu palvelussa asettamalla haluamansa sijoitusehdot automaattisen sijoittamisen työkaluun allokaattoriin, joka tekee haluamasi sijoituksen puolestasi, eikä sinun tarvitse olla tekemässä jokaista sijoitusta erikseen. Jokaisen sijoituskohteen etsiminen itse on myös toki mahdollista, mutta jo muutaman satasen sijoitussalkun kohdalla erittäin raskasta, sillä suosittelemme jakamaan sijoitukset yhteen lainaan sen kokoiseksi, että saat sijoitussummallasi mahdollisimman ison hajautuksen. Riittäväksi hajautukseksi katsomme sijoituksen noin 100 eri lainaan. Käytännössä tämä vaatisi minimissään 2500€ sijoituksen palveluun, sillä minimisijoitus per laina on 25€. Tosin tätä ei heti tarvitse olla saatavilla, vaan sijoittamisen voi myös aloittaa pienemmillä summilla.

Tutustua korkosijoittamiseen esimerkkisalkun kautta

korkosijoittamisen kokeileminen

Tutustu palveluun

Tuottoindeksi

Historiamme aikana sijoittajien saama keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut 3-8% riippuen lainamarkkinasta.

Sijoittajien tuotto esittää TWR-menetelmällä lasketun tuottoindeksin kaikille Fellow Finance -palvelun sijoituksille yhteensä. Sijoitusten arvo määritellään avoimena lainapääomana vähennettynä luottotappiovarauksella. Luottotappiovaraus lasketaan päivätasolla lainojen maksuviiveen, realisointiarvon ja riskiluokituksen perusteella. Aikavälillä 7/2014 - 11/2016 luottotappiovaraus on estimoitu jälkikäteen johtuen luottotappiovarauksen laskennassa toteutetusta muutoksesta. Vertailuindeksi ei sisällä osinkoja ja täten suora tuottovertailu ei ole mielekästä, tuottoindeksi kuvastaa lainasijoittamisen tuoton tasaisuutta. Palvelun historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Vai haluatko saada lisätietoa sijoittamisesta?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme teihin yhteyttä pikaisesti ja kerromme lisää

 • Kysy heti soittamalla numeroon 0757 568 603 arkisin kello 9.00-17.00

Asiakkaiden ​arvosteluja palvelustamme

4.4 tähteä (207 arvostelua)

Lue mitä meistä kirjoitetaan muualla

 • Fellow Finance Kauppalehti
 • Fellow Finance Arvopaperi
 • Fellow Finance Reuters
 • Fellow Finance Talouselämä
 • Fellow Finance Taloussanomat
 • Fellow Finance Helsinkin Sanomat
 • Fellow Finance Salkunrakentaja
 • Fellow Finance Sijoittaja.fi
 • Fellow Finance Taloussanomat
 • Fellow Finance Yle
 • Fellow Finance Altfi
 • Fellow Finance Inderes

Uutisia

   Sosiaalinen media