Uusi sijoitusmuoto

 • Hyvää ja tasaista korkoa lainoista
 • Ei korreloi suuresti osakkeiden kanssa
 • Ei hallinnointi/merkintäpalkkioita

Riskienhallinta

 • Maantieteellinen hajautus
 • Rajattu luottotappioriski
 • Myös vakuudellisia lainoja

Sijoituskohteet

 • Vertaislainat
 • Yrityslainat
 • Yrityslaskut

Kuukausisäästäminen

Kuukausisäästäminen on vaivaton tapa aloittaa säästäminen tulevaisuutta varten, eikä se vaadi alkuun suurta varallisuutta tai erityisosaamista sijoittamisesta. Kuukausisäästämisessä siirrät pankkitililtä kuukausittain haluamasi summan säästöön. Ideana on, että tasaisella kuukausittaisella säästämisellä ja korkoa korolle -ilmiön avulla säästösummasi kasvaa vuosikymmenten aikana merkittäväksi sijoituspääomaksi. Kuukausisäästämisessä aika on keskiössä. Mitä aiemmin aloitat säästämisen, sitä pidempään korkoa korolle -ilmiö ehtii kasvattaa pääomaa.

Lisähajautusta kuukausisäästämiseen

Yleisiä kuukausisäästämisen sijoitusmuotoja ovat kuukausittainen rahasto- ja osakesäästäminen. Perinteisten sijoitusmuotojen rinnalle tarjoamamme korkosijoitusmuoto on oiva lisä sijoitussalkun monipuolistamiseksi ja sijoitusriskin hajauttamiseksi, koska vertaislainat eivät korreloi merkitsevästi osake- tai perinteisen korkomarkkinan kanssa. Lisäksi lainasijoittaminen soveltuu hyvin pitkäaikaiseen kuukausisäästämiseen, koska palvelun käyttämisessä ei ole esimerkiksi säästöjä syöviä kuluja. Kuukausisäästämisen voit aloittaa esimerkiksi tekemällä toistuvan tilisiirron verkkopankissa Fellow Finance sijoitustilille ja avaamalla ilmaisen sijoitustyökalumme, joka sijoittaa suoraan lainoihin siihen asetettujen henkilökohtaisten sijoitusehtojen mukaisesti.

Aloita sijoittaminen

​Vertaislainat ja yrityslainat tarjoavat

Sijoittaminen korkealla tuotolla

Korkeaa tuottoa

Sijoittajiemme saama keskimääräinen vuotuinen korkotuotto lainoista sisältäen luottotappiot on ollut 3-8%

Sijoittaminen turvallisesti

Rajatun tappioriskin

Tiettyjen lainamarkkinoiden vertaislainoissa luottoriski on rajattu maksamattomien lainojen myynnillä perintäyhtiöille

Korkoa korolle sijoittamisessa

Korkoa korolle

Voit automaattisesti sijoittaa kuukausittaiset korot ja lyhennykset helposti uusiin lainoihin ja nauttia korkoa korolle

Sijoitussalkun uusi hajautus

Hajautuksen

Lainasalkku hajautettavissa satoihin lainoihin maantieteellisesti. ​Samalla hajautat varojasi uuteen omaisuusluokkaan

Sijoita läpinäkyvästi

Läpinäkyvyyttä

Näet aina tililläsi ajantasaisen tilanteen lainasalkustasi sekä pystyt analysoimaan salkkuasi monipuolisilla työkaluilla

Sijoittaminen ilman kuluja

Edullinen palvelu

Markkinapaikka on kuluton lainahakemuksiin sijoitta​valle. Emme peri sijoittajilta avaus-, kuukausi- tai merkintämaksuja

Vaihtoehtoinen sijoituskohde

​Turvallisuutta

Korkotuotto perustuu lainasopimuksiin sijoittajan ja lainansaajan välillä, et rahoita Fellow Financen liiketoimintaa

Sijoittamisen jälkimarkkinat

Jälkimarkkinat

Voit pyrkiä myymään eurolainojasi muille palvelun sijoittajille, jos tulee äkillinen tarve pääoman kotiutukselle

Tuottoindeksi

Historiamme aikana sijoittajien saama keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut 3-8% riippuen lainamarkkinasta.

Sijoittajien tuotto esittää TWR-menetelmällä lasketun tuottoindeksin kaikille Fellow Finance -palvelun sijoituksille yhteensä. Sijoitusten arvo määritellään avoimena lainapääomana vähennettynä luottotappiovarauksella. Luottotappiovaraus lasketaan päivätasolla lainojen maksuviiveen, realisointiarvon ja riskiluokituksen perusteella. Aikavälillä 7/2014 - 11/2016 luottotappiovaraus on estimoitu jälkikäteen johtuen luottotappiovarauksen laskennassa toteutetusta muutoksesta. Vertailuindeksi ei sisällä osinkoja ja täten suora tuottovertailu ei ole mielekästä, tuottoindeksi kuvastaa lainasijoittamisen tuoton tasaisuutta. Palvelun historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Näin aloitat kuukausisäästämisen

1. Rekisteröidy palveluun ilmaiseksi muutamassa minuutissa. Valitse millä ehdoin haluat rahojasi sijoittaa.

2. Siirrä Fellow Finance sijoitustilillesi haluamasi sijoitussumma ja suorita verkkopankissasi toistuva tilisiirto sijoitustilillesi haluamallasi säästösummalla sekä määritä kuinka usein pankkitililtä summa siirretään, esimerkiksi kuukausittain.

Fellow Financen lainasijoituspalvelu

Saat lainoista kuukausittain korkoja ja lyhennyksiä, jotka voit automatisoidusti sijoittaa uudelleen ja pääset nauttimaan kuukausisäästämisen korkoa korolle -ilmiöstä. Fellow Financen sijoituspalvelussa voit vapaasti hallinnoida tililläsi olevia varoja. Voit halutessasi nostaa saamiasi korkoja ja lyhennyksiä ilman kuluja. Lisäksi palvelusta näet aina ajantasaisen tilanteen lainasalkustasi ja kassavirroista sekä pystyt analysoimaan salkkuasi eri työkaluilla. Voit myös tarkastella eri lainamarkkinoiden ominaispiirteitä ja arvioida, mitkä sijoituskohteet sopivat sinulle parhaiten.

Aloita sijoittaminen

Vai haluatko saada lisätietoa sijoittamisesta?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme teihin yhteyttä pikaisesti ja kerromme lisää

 • Kysy heti soittamalla numeroon 0757 568 603 arkisin kello 9.00-17.00

Uutisia

   Sosiaalinen media