Tilastot

Toimintahistoriamme aikana sijoittajat ovat saaneet 3-8% vuotuista tuottoa.

Sijoittajien tuotto esittää TWR-menetelmällä lasketun tuottoindeksin kaikille Fellow Finance -palvelun sijoituksille yhteensä. Sijoitusten arvo määritellään avoimena lainapääomana vähennettynä luottotappiovarauksella. Luottotappiovaraus lasketaan päivätasolla lainojen maksuviiveen, realisointiarvon ja riskiluokituksen perusteella. Aikavälillä 7/2014 - 11/2016 luottotappiovaraus on estimoitu jälkikäteen johtuen luottotappiovarauksen laskennassa toteutetusta muutoksesta. Vertailuindeksi ei sisällä osinkoja ja täten suora tuottovertailu ei ole mielekästä, tuottoindeksi kuvastaa lainasijoittamisen tuoton tasaisuutta. Palvelun historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Toteutunut tuotto-% kertoo sijoitetun pääoman vuotuisen tuoton lainasijoituksille (Internal Rate of Return, XIRR). Tuoton laskennassa huomioidaan saadut korot, realisoituneet luottotappiot sekä nykyinen lainapääoma vähennettynä luottotappiovarauksella maksuviiveellisille lainoille. Tuottojen jakaumassa on huomioitu yli 3 kuukautta sijoittaneet sijoittajat, joilla sijoitukset on hajautettu yli 100 lainaan.

Sijoitusten volatiliteetti on laskettu Fellow Finance -sijoitusten yhteenlasketuista viikkotuotoista alkaen 7/2014 tähän päivään. Vertailuindeksien volatiliteetti on laskettu samalla laskentaperiaatteella indeksien viikkotuotoista. EuroStoxx 50 (ei sisällä osinkoja): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Sharpen luku on laskettu Fellow Finance -sijoitusten yhteenlasketuista viikkotuotoista alkaen 7/2014 tähän päivään. Riskittömänä tuottona on käytetty Euribor 12kk korkojen keskiarvoa kyseisellä aikavälillä. Vertailuindeksien Sharpen luku on laskettu samalla laskentaperiaatteella indeksien viikkotuotoista. EuroStoxx 50 (ei sisällä osinkoja): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Kumulatiivinen lainavolyymi kuvaa Fellow Financen välittämien lainojen yhteismäärää toiminnan alusta alkaen.

Kappalemääräisen lainavolyymin jakauma markkinan ja tuotteen mukaan laskettuna viimeisen 30 päivän ajalta.

Lainojen jälkimarkkinan vuotuinen volyymi laskettuna ostohintojen summista.

Lainojen markkinakorko on laskettu luottoluokan kymmenen viimeisimmän nostetun lainan keskikorkona, jonka sijoittajat saavat. Luottotappioprosentti kertoo kuinka paljon palvelun historiassa koko sijoitetusta pääomasta on realisoitunut luottotappioksi. Realisoitunut luottotappio-% on sijoittajan luottotappio sen jälkeen, kun erääntyneet lainat ovat myyty perintäyhtiölle. Realisoituneissa tappioissa ei oteta kuitenkaan huomioon 6 viimeisimmän kuukauden lainoja niiden lyhyen lainahistorian vuoksi. Luottotappiovaraus-% on laskettu tämän hetken maksuviiveellisten lainojen luottotappiovarauksen suhteena avoimeen lainapääomaan.

Lainojen markkinakorko on laskettu luottoluokan kymmenen viimeisimmän nostetun lainan keskikorkona, jonka sijoittajat saavat. Luottotappioprosentti kertoo kuinka paljon palvelun historiassa koko sijoitetusta pääomasta on realisoitunut luottotappioksi. Realisoitunut luottotappio-% on sijoittajan luottotappio sen jälkeen, kun velallinen takaajineen ja mahdollisine vakuuksineen on todettu oikeudellisen perinnän jälkeen ulosotossa varattomaksi. Realisoituneissa tappioissa ei oteta kuitenkaan huomioon 6 viimeisimmän kuukauden lainoja niiden lyhyen lainahistorian vuoksi. Luottotappiovaraus-% on laskettu tämän hetken maksuviiveellisten lainojen luottotappiovarauksen suhteena avoimeen lainapääomaan.

Kuvio sisältää syyskuusta 2019 lähtien sijoittajien saadun keskimääräisen koron lisäksi Fellow Financen veloittaman koron, joka on maksimissaan 2%.

Aloita sijoittaminen

Vai haluatko saada lisätietoa sijoittamisesta?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme teihin yhteyttä pikaisesti ja kerromme lisää

  • Kysy heti soittamalla numeroon 0757 568 603 arkisin kello 9.00-17.00

Uutisia

      Sosiaalinen media