Sijoitusopas lainasijoittamiseen

Alta löydät vastaukset sijoittajiemme usein kysyttyihin kysymyksiin lainasijoittamisesta. Mikäli et löydä apua alta, vastaamme mielellämme kysymyksiisi sijoittajapalvelussa puh: 0757 568 603 (0,1717 €/min) ja sähköpostilla sijoittajapalvelu@fellowfinance.fi arkisin kello 9.00-17.00.

Voit myös tutustu markkinapaikkaan oikealla rahalla sijoittavan esimerkkisalkun avulla.

Verkkopalvelumme yhdistää turvallisesti ja kustannustehokkaasti ihmiset ja yritykset, jotka haluavat säästää rahaa niihin, jotka tarvitsevat rahoitusta. Lainanantajana sinä päätät, kenelle ja millä korolla haluat rahojasi lainata. Ja vastaavasti lainanhakijat päättävät, haluavatko he lainata sinun tarjoamallasi korolla. Fellow Finance hoitaa kaiken lainoihin liittyvän hallinnon lainansaajan ja sijoittajan välillä lainasopimuksen syntymisen jälkeen. Lainasopimus on joko yksityishenkilöiden välinen sopimus lainan antamisesta ja ottamisesta tai velkakirja yritykseltä sijoittajalle.

Joukkorahoituksessa yritys hakee yleensä verkon välityksellä laajalta yleisöltä, jotka ovat valmiita tukemaan yrityksen hanketta, suhteellisen pieninä summina tarvittavan rahoituksen kasaan tiettyyn hankkeeseen. Vertaislaina on joukkorahoituksen alatermi, jossa rahoitusta hakee yksityishenkilö.

Vertaislainatoimijoiden tulee rekisteröityä Aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin ja joukkorahoituspalvelun tarjoaminen Suomessa edellyttää Finanssivalvonnan joukkorahoitusrekisteriin rekisteröitymistä. Lisäksi Fellow Financella on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa.

Suomalainen Fellow Finance Oyj on välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurin joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu, jolle on ainoa suomalaisena alan toimija myönnetty maksulaitoksen toimilupa Finanssivalvonnalta. Lue lisää Fellow Financesta

Asiakkaiden rahavarat säilytetään asiakasvaratileillä suomalaisissa talletuspankeissa tai ulkomaisen talletuspankin Suomessa sijaitsevassa sivukonttorissa avatulla talletustilillä. Rahavarat säilytetään erillään Fellow Finance Oyj:n rahavaroista ja ne eivät ole kirjattuna Fellow Financen taseessa. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että yhtiö joutuisi selvitystilaan, asiakkaidemme tileillä olevat varat ovat suojattuja velkojilta ja ne voidaan tilittää takaisin asiakkaillemme.

Lue lisää asiakasvarojen säilyttämisestä

Sijoittajan vastapuoliriskinä ovat ainoastaan lainansaajat, joille sijoittaja haluaa antaa lainaa. Fellow Finance Oyj on lainanhakijan ja lainoihin sijoittavan yhdistävä tekijä verkkopalvelullaan. Kaikki lainasopimukset ovat lainanhakijan ja lainoihin sijoittavien välisiä sopimuksia eli sijoittajien varat eivät ole Fellow Finance Oyj:n tase-eriä.

Kuluttaja- ja yrityslainoista saaduista korkotuloista sekä realisoituneista luottotappioista välitämme tiedon verottajalle automaattisesti, jolloin sijoittajan tulee verovelvollisena ainoastaan tarkistaa tiedot kotiin tulevasta verottajan toimittamalta esitäytetyltä veroehdotukselta. Mahdolliset jälkimarkkinoilla syntyneet lainojen luovutusvoitot verovelvollisen tulee täydentää veroehdotukseensa itse.

Kuluttajalainoista emme tee ennakkopidätystä, mutta yrityslainoista saaduista koroista teemme yksityishenkilöiltä ennakonpidätyksen ja tilitämme veron verottajalle automaattisesti. Verohallinnolle tilitettävä ennakonpidätys on tällä hetkellä määrältään 30%. Ennakonpidätys toimitetaan sentin tarkkuudella pyöristämällä laskettu määrä lähimpään senttiin.

Muualle kuin Suomeen verovelvollisen sijoittajan tulee ilmoittaa oman verotusmaansa verottajalle tarvittavat tiedot itse. Verotusta varten oleelliset tiedot ovat saatavilla vuosittain lähettämältämme veroraportilta, joka on saatavilla myös verkkopalvelusta.

Sijoittaminen lainoihin välityksellämme on turvallista. Käytämme kaikkien asiakkaiden tunnistamisessa vahvaa TUPAS-tunnistusmenetelmää ja kaikkien asiakkaidemme asiointi tapahtuu palvelussamme salatun https -tietoliikenneyhteyden välityksellä. Asiointi palvelussamme on yhtä turvallista kuin asiointi suomalaisen pankin verkkopankkipalvelussa.

Kaikessa sijoitustoiminnassa on aina riski sijoitetun pääoman osittaisesta tai kokonaisesta menettämisestä. Keskeisiä riskejä ovat lainansaajan maksukyky (luottoriski), tuoton eroaminen odotetusta tuotosta (korkoriski), kuinka nopeasti osa tai koko lainasalkku on myytävissä (likviditeettiriski), valuuttakurssien muutokset laina-aikana (valuuttakurssiriski) ja yhtiön toiminnan keskeytyminen (markkinariski). Lue lisää lainasijoittamisen riskeistä.

Erääntyneestä maksamattomasta maksuerästä lähetämme lainansaajalle maksumuistutuksen sähköpostitse, kirjeitse ja tekstiviestillä. Mikäli nämä toimenpiteet eivät tehoa, niin kuluttajalainansaajalle lähetetään maksumuistutuksen lisäksi vielä 2 kpl maksukehotuksia ennen lainan lopullista irtisanomiskirjettä edellä mainituin jakelukanavin. Pyrimme saamaan lainansaajan myös puhelimitse kiinni esimerkiksi lyhennysohjelman uudelleen sopimiseksi ja näin auttaen lainansaajaa hoitamaan maksuvelvoitteensa joustavasti.

Tiettyjen lainamarkkinoiden vertaislainoissa sijoittajan luottotappioriskiä on rajattu maksamattomien lainojen myynnillä perintäyhtiöille ja myyntihinnat vaihtelevat markkinoittain. Voit tarkistaa tämän hetkisen takaisinmaksu hinnan kirjautumalla palveluun ja tarkistamalla sen, joko allokaattorista tai Analyysi -sivun markkinat osiosta. Lisäksi suomalaisilla kuluttajilla on mahdollisuus ottaa lainaturvavakuutus AXA:lta työttömyyden, pitkäaikaisen sairausloman ja kuoleman varalle tuoden lisäturvaa lainan takaisinmaksuun.

Mikäli lainaa ei olla myyty, vaikka se kuuluu perintäyhtiön myyntisopimuksen piiriin ja viive on riittävän suuri myyntiä varten, liittyy se yleensä jompaankumpaan seuraavista tilanteista:

1) Ainoastaan osasuoritus on myöhässä, jolloin realisoinnin kriteeri ei vielä täyty.
2) Lainan realisointi on viivästynyt juridisten toimenpiteiden, laadittavan dokumentaation tms. tekijän johdosta, yleisimpänä tapauksena kuolinpesät. Laina realisoidaan normaaliin tapaan heti kun mahdollista.

Yrityslainat ja laskurahoitus

Mikäli lainansaaja jättää lyhennyksen tai koron maksamatta, niin laina voidaan eräännyttää heti kokonaan takaisinmaksettavaksi. Eräännyttämisen jälkeen laina siirretään oikeudelliseen perintään ulkopuoliselle perintäyhtiölle. Yrityslainat sisältävät myös vähintään yrittäjän omavelkaisen henkilötakauksen ja usein reaalivakuuden kuten kiinteistö- tai yrityskiinnityksen luottotappioriskin minimoimiseksi. Myyntilaskurahoituksessa mikäli laskun saaja jättää laskun maksamatta, niin laskurahoitus peritään laskun rahoittaneelta yritykseltä. Mikäli rahoitettuun laskuun ei saada kummaltakaan taholta suoritusta, laskurahoitus siirretään oikeudelliseen perintään ulkopuoliselle perintäyhtiölle. Yrityslainoissa ja laskurahoituksessa lainat realisoidaan oikeudellisen perinnän kautta, jolloin lainalle voi kertyä melko pitkäkin maksuviive ennen kuin realisointiprosessi on saatu loppuun.

Meille on tullut aika ajoin kyselyitä, olisiko meiltä mahdollista saada 100%:n takaisinostohintaa lainoille eli ns. buyback-takuu maksamattomista ja perintään menevistä lainoista kuten joillakin lainojen jälkimarkkinapaikoilla Baltiassa sijoittajille luvataan. Tällaisen lupauksen palveluissa sijoittajille tekee lainoja myöntävä rahoitusyhtiö. Monesta eri syystä tämä ei valitettavasti ole meillä mahdollista. Ensiksi Fellow Finance ei itse ole luotonmyöntäjä eikä rahoitusyhtiö vaan kaikki lainat rahoitetaan sijoittajiemme toimesta. Suomessa rahoitusyhtiö ei voi myöskään tarjota 100% takaisinostohintaa sijoittajilta vastaanottamilleen lainavaroille, koska takaisinmaksettavien varojen keräämiseen luotonmyöntämistä varten tarvitaan luottolaitos- eli pankkitoimilupa Finanssivalvonnalta. Pankkitoiminnassahan kerätään samaan tapaan talletuksia ja vastineeksi luvataan maksaa tallettajalle sovittua korkoa ja talletuskin ”buyback -takuulla” pyydettäessä takaisin. Tällaisen ”takuun” vastaanottamilleen varoilleen tarjoava rahoitusyhtiö kiertää luottolaitoslakia näillä Baltiassa toimivilla markkinapaikoilla sekä pankkitoiminnan vaatimia vakavaraisuus- ja lupavaateita. Sijoittajan kannattaakin huomioida näillä markkinapaikoilla vähintään vastapuoli- ja juridiset riskit sekä arvioidessaan ”takaisinostotakuun” antanutta rahoitusyhtiötä suorana vastapuoli- ja sijoitusriskinään esim. konkurssitilanteessa.

Palvelussamme sijoittaja sijoittaa suoraan alkuperäiseen palvelustamme haettuun lainaan hajauttaen samalla laajasti vastapuoliriskiä satoihin ja usein tuhansiin eri lainanhakijoihin. Maksuviiveellisten lainojen hinnat ovat palvelussamme markkinaehtoisia ja kolmannen osapuolen tarjoamia. Näihin markkinahintoihin vaikuttavat muun muassa kaikki velalliseen ja lainaan liittyvät historiatiedot, markkinatilanne sekä perintäyhtiöiden oman varainhankinnan hinta ja tuottovaatimukset.

Lainaa voivat antaa kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat tunnistautuneet palvelussamme ja antaneet henkilötietojensa lisäksi varoistaan ja sijoitettavien varojensa alkuperästä riittävät tiedot. Selvitämme ko. tiedot rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (18.7.2008/503) edellyttämällä tavalla. Myös yritys voi toimia lainanantajana ja avata asiakkuuden sähköisesti. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme.

Markkinapaikkamme on kuluton lainahakemuksiin sijoittavalle. Ei hallinnointi- tai merkintämaksuja. Ainoastaan lainan jälkimarkkinamyynnistä veloitetaan sijoittajalta palkkiona 1% myydyn lainan pääomasta.

Palvelumme toimintaperiaate on sijoittajien välinen huutokauppa markkinapaikalla tarjolla olevista lainahakemuksista. Halvinta lainaa eli alinta korkoa lainanhakijalle tarjoavat sijoittajat valikoituvat automaattisesti, niin että lainasumma tulee kerättyä täyteen, lainalle lainanantajiksi. Tämän jälkeen lainahakija päättää hyväksyykö vai hylkääkö saadun lainatarjouksen. Lainanhakijalle näytetään aina vain yksi korko, joka on keskiarvo sijoittajien pyytämistä koroista, vaikka jokaisessa lainassa on kymmeniä tai jopa satoja sijoittajia, jotka pyytävät ja saavat eri tasoista korkoa rahalleen.

Lisäksi suomalaisissa kuluttajalainoissa korkonaiskorko sisältää Fellow Financen veloittaman 2% koron.

Kuluttajalainoissa pienin lainasumma on 25€/laina ja yrityslainoissa 100€/laina. Allokaattori voi tarjota myös pienempiä summia lainahakemuksiin, jotta ne saadaan rahoitettua täyteen. Laina-ajat vaihtelevat lainamarkkinoittain ja voit itse päättää, kuinka pitkäksi aikaa lainaat rahojasi. Sijoitusajat alkavat 14 vuorokaudesta aina 10 vuoteen asti. Kannattaa myös huomioida, että lainoja maksetaan paljon ennen aikaisesti takaisin, joten salkunkiertonopeus on keskimäärin alle puolet laina-ajasta.

Analysoidessa yli tuhat euroa sisältävien lainasalkkujen kokoja, lainasalkun koon mediaaniksi tulee noin 400 lainaa. Kun kuluttajalainoissa minimisijoitus on 25€ ja yrityslainoissa 100€, on karkeasti arvioituna keskimääräisen yli tuhannen euron lainasalkun koko noin 10 000€ – 40 000€.

Lainansaaja ei voi tunnistaa lainanantajaa eikä vastaavasti lainanantaja voi tunnistaa lainansaajaa kuluttajarahoituspuolella.

Voit avata asiakkuuden Fellow Financeen helposti verkkosivujemme kautta muutamassa minuutissa tunnistautumalla ensin verkkopankkitunnuksillasi ja antamalla meille kysymämme henkilö- ja yhteystietosi sekä tietoja taloudellisesta asemastasi ja sijoitettavien varojen alkuperästä. Tämän jälkeen voit siirtää haluamasi summan pankin verkkomaksuna ja aloittaa lainasijoittamisen. Voit tehdä lainasijoituksia manuaalisesti yksittäisiin lainahakemuksiin tai hyödyntää allokaattorin automaattisuutta apunasi. Sijoittamisen helpottamiseksi kaikki hyväksytyt lainanhakemukset on luottoluokiteltu viiteen eri luottoluokkaan (1-5 tähteä). Tähtien määrä kertoo, kuinka odotettavissa historiaan pohjautuvan takaisinmaksudatan ja tilastollisen luottokelpoisuusarviomme perusteella, että lainanhakija tulee maksamaan lainansa takaisin. Rekisteröityminen palveluun on ilmaista.

Rekisteröidy verkkopalveluun sijoittajaksi

Sijoittaminen markkinapaikallamme tapahtuu kahdella tapaa. Voit sijoittaa manuaalisesti yksittäisiin lainahakemuksiin ja/tai avata allokaattorin. Allokaattori on automaattinen sijoitustyökalumme, joka hakee robottimaisesti sijoituskriteereihisi sopivia lainoja sijoituskohteiksi. Allokaattori mahdollistaa varojen sijoittamisen hyvällä hajautuksella, omien sijoitussääntöjen mukaisesti ja pienellä työmäärällä. Suurin osa (noin 95%) palvelussa tehdyistä sijoituksista tehdään allokaattorilla. Alla on esitelty lyhyesti sijoituskriteereitä, joita asennetaan allokaattoriin toimintakäskyiksi.

Fellow Finance allokaattori

1. Maksimiosuutena sijoituksista

Asennetaan jokaiselle luottoluokalle se prosenttiosuus, jonka haluat maksimissaan sijoittaa kyseiseen luottoluokkaan koko pääomastasi. Maksimiosuudet eivät ole toisiaan poissulkevia eli ts. maksimiosuuksien eivät tarvitse summata yhteensä 100, vaan ne voi määrittää jokaiseen luottoluokkaan vapaasti 0-100% välillä. Jos esimerkiksi sijoittaja on halunnut sijoittaa kahteen parhaimpaan luottoluokkaan 100%, lainasalkku jakaantuu näiden kahden luottoluokan välillä sen mukaan, kumpaa luottoluokkaa on enemmän tarjolla, ennen kuin koko pääoma on ohjattu lainoihin.

2. Sijoita markkinakorkotasolla asetetun minimikoron yläpuolella

Allokaattori seuraa reaaliaikaisesti luottoluokittain määräytyvää markkinakorkoa, eli keskimääräistä korkoa, jolla sijoitukset pääsevät mukaan rahoittamaan kyseisen luottoluokan lainoja. Markkinakorolla sijoittaminen on tehokas tapa saada varat sijoitettua, sillä sitä käytettäessä muut sijoittajat eivät systemaattisesti voita tarjouksiasi rahoituksen kilpailutuksessa käänteisellä huutokauppaperiaatteella. Korkovaatimukselle asetetaan myös alarajaksi minimikorko: allokaattori käyttää korkovaatimuksena korkeampaa näistä kahdesta. Tyypillinen asetus, jota käytettäessä korkotasojen muutoksia ei tarvitse seurata jatkuvasti.

3. Sijoita kiinteällä korolla luottoluokittain

Voit asettaa myös kiinteän korkovaatimuksen, jota allokaattori käyttää jokaiseen kyseisen luottoluokan lainaan. Markkinakorkoa korkeampaa korkovaatimusta käytettäessä sijoittaminen on keskimääräistä hitaampaa, koska kilpailevia tarjouksia pienemmällä korkovaatimuksella on tavallisesti paljon. Markkinakorkoa pienempää korkovaatimusta käytettäessä taas saat sijoitettua varat erittäin nopeasti, koska pääset mukaan halutessasi suurellakin summalla kaikkiin sijoitussääntöihisi sopiviin lainoihin. Tätä asetusta käytettäessä korkotasojen muutoksia kannattaa käydä seuraamassa hieman useammin, jotta voit optimoida korkoasetuksesi markkinatilanteeseen haluamallasi tavalla.

4. Minimikorko/kiinteä korko

Luottoluokittain määriteltävä minimikorko, jota käytetään, jos markkinakorko on tätä alempi. Kiinteää korkovaatimusta käytettäessä korkovaatimus, jota käytetään jokaiseen tämän luottoluokan lainaan.

5. Maksimisijoitus

Kuinka paljon haluat sijoittaa maksimissaan yhteen lainaan. Asetuksella hallitaan salkun hajautusta, joka on tärkeää riskienhallinnan kannalta. Luottoriskiä voidaan minimoida osittain hajauttamalla pääoma vähintään 100 eri lainaan. Tällöin sijoitetaan enintään 1% sijoitussummasta yhdelle lainanhakijalle yhden lainamarkkinan sisällä. Minimisijoitus kuluttajalainoissa on 25€ ja yrityslainoissa 100€, mutta allokaattori voi automaattisesti myös sijoittaa pienempiä summia.

6. Maksimilaina-aika

Pisin sallittu maksuaika kuukausina. Mitä pidempiin laina-aikoihin on valmis sijoittamaan, sitä paremmin raha löytää sopivia lainahakemuksia. Lainat voi halutessaan myydä jälkimarkkinalla kesken laina-ajan muille sijoittajille, jos tulee tarve nostaa lainoihin sitoutuneita varoja palvelusta.

7. Suurin sijoitettava lainasumma

Yksittäisen lainan maksimisumma, johin allokaattori sallii sijoittaa. Tyypillisesti maksimilainasummaa ei rajoiteta, koska se rajaa allokaattorilta pois lainavolyymia ja hidastaa sijoittamista. Pienet summat painottuvat hieman enemmän heikompiin luottoluokituksiin ja lyhyempiin maksuaikoihin, suuret lainasummat taas parempiin luottoluokituksiin ja pidempiin maksuaikoihin.

8. Tilille varattava minimisaldo

Määritä kuinka paljon haluat saatavasta pääoman palautuksesta ja korosta jättää tilillesi talteen. Jos tavoitteena on pitkäjänteinen sijoittaminen ja korkoa korolle ilmiön maksimaalinen hyödyntäminen, on tehokasta pitää tämä kohta nollana. Asetusta voi kuitenkin käyttää esimerkiksi silloin, kun kaikki varat on jo sijoitettu ja halutaan kerryttää tietty määrä rahaa palvelussa nostettavissa olevaksi saldoksi.

Yhteenvetona mitä sijoituskriteereitä allokaattoriin asetetaan

 • Kuinka paljon haluat sijoittaa koko pääomastasi maksimissaan per luottoluokka
 • Kuinka paljon haluat sijoittaa maksimissaan yhteen lainaan per luottoluokka
 • Kuinka paljon vaadit korkoa per luottoluokka
 • Kuinka pitkiin laina-aikoihin ja kuinka suuriin lainasummiin haluat sijoittaa
 • Kuinka paljon haluat takaisinmaksettavasta kassavirrasta jättää tilille talteen

Peukalosääntönä mitä tiukemmat ehdot allokaattoriin asettaa, sitä todennäköisemmin pääoman kiertokulku hidastuu ja raha seisoo tilillä, koska rahan tarjonta ei vastaa kysyntää. Asiakaspalvelumme palvelee mielellään, mikäli teillä on kysymyksiä allokaattorin asentamiseen liittyen.

Jälkimarkkinat parantavat lainasalkun likviditeettiä tarjoten sijoittajalle mahdollisuuden tarvittaessa myydä lainasalkkuaan muille palvelun käyttäjille. Allokaattorin jälkimarkkina-asetuksien perustamisessa keskeistä on päättää, minkälaisia lainoja haluat ostaa jälkimarkkinoilta ja kuinka paljon olet valmis maksamaan niistä. Ostohinta lasketaan aina suhteessa myynnissä olevan lainan jäljellä olevasta avoimesta pääomasta. On huomattava, että allokaattori toimii jo pelkillä perusasetuksilla. Lisäksi jälkimarkkinoilla ostettavien lainojen pitää sopia allokaattorisi perusasetuksiin kirjattuihin sijoituskriteereihin, jotta allokaattorisi alkaa tekemään ostotarjouksia näihin lainoihin. Jälkimarkkina-asetukset avaamalla pääoman kiertokulkusi nopeutuu ja pääset ainutlaatuisesti kiinni lainoihin, joissa lainansaaja on jo osoittanut takaisinmaksukykyä.

Lainojen ostaminen muilta sijoittajilta allokaattorin avulla kohdistuu joko maksuviiveettömiin tai maksuviiveellisiin lainoihin. Maksuviiveettömissä lainoissa ostohinta jaetaan sen mukaan, kuinka monta lainaerää lainasta on maksettu aikaisemmin. Maksuviiveellisissä lainoissa taas ostohinta jaetaan sen mukaan, kuinka monta päivää laina on myöhässä eräpäivästään. Lisäksi allokaattoriin asennetaan millä prosenttiosuudella myynnissä olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta olet valmis lainan ostamaan.

Helpoiten siirrät rahaa sijoitustilillesi lainoihin sijoitettavaksi kirjautumalla sisään verkkopalveluun ja tekemällä rahasiirron pankkisi maksunapilla palvelussamme. Maksunapin kautta tehdyt rahasiirrot näkyvät Fellow Finance -palvelussa välittömästi ja voit heti sijoittaa siirtämäsi rahat haluamiisi lainoihin. Vaihtoehtoisesti voit siirtää rahaa tilisiirtona jollekin alla mainituista asiakasvaratileistämme henkilökohtaisella viitenumerollasi. Henkilökohtaisen viitenumerosi löydät verkkopalvelusta siirrä rahaa palveluun linkin alta.

Fellow Financen asiakasvaratilit

 • Danske Bank FI03 8307 8710 0083 23
 • Nordea FI10 1745 3000 1792 28
 • Helsingin OP Pankki FI34 5780 4120 0488 11
 • Handelsbanken FI05 3131 1001 3086 46
 • Suupohjan Osuuspankki FI13 4730 0010 2482 75
 • LähiTapiola FI63 3636 3010 7514 44
 • Aktia FI44 4055 0011 7614 97

Lainojen pääoma- ja korkosuoritukset tilitetään jokaisen maksuerän yhteydessä lainaa rahoittavien sijoittajien sijoitustileille heidän lainaosuuksiensa mukaisessa suhteessa, kun velallinen on suorittanut maksun Fellow Financen asiakasvaratilille. Tilitykset suoritetaan aina yhdessä konekielisesti eräajossa yöllä, jolloin päivän aikana tulleet takaisinmaksut tilitetään sijoittajan tilille. Salkussa oleva tunnusluku "lainapääoman tilitysvelka" kuvastaa, kuinka paljon päivän aikana kertynyttä yöllä tilitettävää pääomaa on kertynyt.

Yrityslainoissa ja laskurahoituslainoissa kustakin korkotilityksestä vähennetään ennakonpidätys, kun sijoittaja (yksityishenkilö) on verovelvollinen Suomessa. Ennakonpidätys on 30% korkotilityksestä. Vertais- eli kulutusluotoissa ennakonpidätyksiä ei tehdä, vaan korkosuoritus tilitetään kokonaisuudessaan sijoittajan sijoitustilille.

Maksuerien tilityksistä sijoitustileille syntyy pieniä pyöristyseroja, kun tilitykset pyöristetään täysiin sentteihin. Kullekin sijoittajalle lainan tilityksistä kumuloitunut pyöristysero korjataan lainan viimeisen takaisinmaksun yhteydessä yhtenä tapahtumana. Kyseinen erillinen tasaustapahtuma näkyy tiliotteella selitteenä “laina (lainan numero) loppuun maksu”.

Lainoissa, joissa valuutta on muu kuin sijoitustilin valuutta, valuuttakurssin vaihtelu vaikuttaa kunakin ajanhetkenä tilitettävään rahasummaan. Valuutta muutetaan tilitysajankohtana käyttäen Euroopan keskuspankin päivän kurssia.

Tilitetyn pääoman ja/tai koron peruutus

Tavanomaisin syy jo tilitetyn pääoman peruutukselle on se, että osan lainanhakijoiden kanssa on sovittu, että Fellow Financella on oikeus veloittaa kuukausilyhennys suoraan velallisen pankkitililtä säilyttäen kuitenkin velallisen oikeuden perua kyseinen toimenpide. Toinen yleinen syy on uuden maksusuunnitelman tekeminen velallisen kanssa. Pääoman peruutus on rutiiniomainen toimenpide eikä siitä tarvitse olla huolissaan.

Manuaalinen sijoitus voi peruuntua seuraavista syistä:

 • Hakija peruu hakemuksen
 • Hakemuksen voimassaoloaika umpeutuu
 • Toinen sijoittaja on syrjäyttänyt sijoituksesi pienempikorkoisella sijoituksellaan
 • Luottotiimimme on antanut hakemukselle hylkäävän lopullisen luottopäätöksen liitteiden ja kokonaisarvion perusteella

Saat varat helposti ja riskit halliten sijoitettua allokaattorin avulla, joka on tyypillisin tapa sijoittaa. Allokaattorilla säästät yksittäisten lainojen valikoinnin vaivan ja saat nopeasti esimerkiksi 100 lainan hajautuksen. Lisäksi voit helposti määrittää luottoluokkien maksimiosuudet haluamasi riskitason mukaisesti. Tyypillinen asetus esimerkiksi Suomen kulutusluottoallokaattorissa on:

 • 1 tähti 10%
 • 2 tähteä 15%
 • 3 tähteä 25%
 • 4 tähteä 100%
 • 5 tähteä 100%

Allokaattorin valitaan markkinakorko: tällä asetuksella pärjäät aina rahoituksen kilpailutuksessa, välttäen kuitenkin tarpeettoman alhaisen koron tarjoamisen. Asentaessa allokaattoriin maksimisijoitusta per laina luottoriskiä voidaan minimoida osittain hajauttamalla pääoma vähintään 100 eri lainaan. Tällöin asennetaan maksimisijoitukseksi enintään 1% koko sijoituspääomasta yhdelle lainanhakijalle yhden lainamarkkinan sisällä.

Voit päivittää henkilökohtaisia tietojasi kirjautumalla verkkopalveluun ja muuttamalla haluamiasi tietoja "omat tiedot" -sivulla.

Pankkien välisen tilisiirron normaali maksuviive on 1-3 pankkipäivää – jos 3 arkipäivän kuluttua maksusta talletus ei ole kirjautunut, lähetä meille sähköpostitse verkkopankin tosite lähteneestä maksusta, niin löydämme maksun ja saamme sen kirjattua.

Arkipäivänä ennen klo 16 tehdyt nostot maksetaan noin klo 18 mennessä, ja näkyvät normaalisti pankkitilillä samana iltana. Klo 16 jälkeen tai viikonloppuna tehdyt nostot maksetaan seuraavana arkipäivänä klo 18 mennessä. Jos maksua ei näy tilillä parin päivän kuluttua nostotoimeksiannon tekemisestä, tarkista Omat tiedot -sivulta, että olet lisännyt tilinumeron tietoihisi ja että se on varmasti oikein.

Asiakkaalla on oikeus ja mahdollisuus saada selville mitä tietoja hänestä on kerätty palvelumme käytön yhteydessä. Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli haluat raportin sinusta tallennetuista tiedoista.

Voit perua markkinointiluvan ja muokata omia raportointiasetuksia kirjautumalla verkkopalveluun ja siellä Omat tiedot-osion alla.

Pyrimme noudattamaan kaikilla markkinoilla mahdollisimman yhtenevää luotonmyöntö- ja luottokelpoisuusarviointiprosessia. Asiakkaan tunnistamisessa noudatamme seuraavia menettelytapoja:

 • Puolassa asiakkaan tunnistaminen suoritetaan sähköisesti Kontomatik-palvelun avulla. Asiakas kirjautuu palvelun kautta verkkopankkiinsa, jossa hänellä on asiakkuus ja tili avattuna. Palvelu palauttaa Fellow Financelle tiedon asiakkaan tilinumeroista, PESEL-numerosta ja/tai henkilökortin numerosta. Tarkistamme samalla automaattisesti, että palvelun palauttama tilinumero ja PESEL- tai henkilökortin numero vastaavat asiakkaan ilmoittamaa tietoa. Lisäksi haemme samalla asiakkaan tiedot Puolan luottotietorekisteristä (BIG/BIK Infomonitor). Rekisteristä tarkistetaan maksuhäiriömerkinnät ja, että asiakkaan ilmoittama PESEL-numero ja henkilökortin numero löytyy rekisteristä ja, että rekisterissä asiakkaan sukunimi vastaa asiakkaan ilmoittamaa sukunimeä. Tämän jälkeen asiakkaalta kysytään luottokelpoisuusarviointiin ja -luokitukseen liittyviä lainahakemustietoja.
 • Saksassa asiakkaan tunnistaminen suoritetaan joko videotunnistautumispalvelulla (IDNow) tai postikonttorissa tapahtuvalla tunnistautumisella. Videotunnistautumisessa videotunnistautumispalvelun toimihenkilö pyytää asiakasta näyttämään tunnistautumisasiakirjat. Toimihenkilö tarkistaa tunnistautumisasiakirjan voimassaolon, tunnisteen, myöntämispäivän ja voimassaolopäivän sekä vertaa tietoja hakemusprosessissa syötettyihin asiakastietoihin. Videotunnistautumispalvelu välittää tunnistautumisasiakirjan kuvan ja videotallenteen tunnistautumisistunnosta. Tunnistautumistapa on Saksan pankkivalvojan hyväksymä toimintamalli. Postikonttorissa tunnistauduttaessa asiakas tunnistautuu henkilökohtaisesti tunnistautumisasiakirjan avulla, minkä jälkeen posti välittää tunnistautumisasiakirjan tiedot Fellow Financelle. Asiakkaan maksuhistoria ja mahdolliset maksuhäiriömerkinnät tarkastetaan valtakunnallisesta Schufa-luottotietojärjestelmästä.
 • Suomessa sähköinen tunnistaminen suoritetaan asiakkaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla (TUPAS). Samassa yhteydessä asiakkaan pankki välittää TUPAS-tunnistautumisen yhteydessä Fellow Financelle tiedon asiakkaan henkilötunnuksesta ja nimestä. Tarkistamme samalla automaattisesti, että pankin lähettämä nimi ja henkilötunnus vastaavat asiakkaan ilmoittamia tietoja. Lisäksi haemme välittömästi asiakkaan tiedot Suomen Asiakastiedon luottotietorekisteristä mahdollisista maksuhäiriöistä ja, että asiakkaan ilmoittama henkilötunnus löytyy rekisteristä ja että rekisterissä asiakkaan sukunimi vastaa asiakkaan ilmoittamaa sukunimeä. Tämän jälkeen asiakkaalta kysytään luottokelpoisuusarviointiin ja -luokitukseen liittyviä lainahakemustietoja.
 • Tanskassa asiakas tunnistautuu pankkien yhteisen tunnistautumispalvelun (NemID) avulla omilla pankkitunnuksillaan. NemID välittää Fellow Financelle tiedon asiakkaan henkilötunnuksesta ja nimestä. Tarkistamme samalla automaattisesti, että pankin lähettämä nimi ja henkilötunnus vastaavat asiakkaan ilmoittamia vastaavia tietoja. Lisäksi haemme välittömästi asiakkaan tiedot Tanskan luottotietojärjestelmästä (Debtor Register). Rekisteristä tarkistetaan maksuhäiriömerkinnät ja, että asiakkaan ilmoittama henkilötunnus löytyy rekisteristä ja että rekisterissä asiakkaan sukunimi vastaa asiakkaan ilmoittamaa sukunimeä. Tämän jälkeen asiakkaalta kysytään luottokelpoisuusarviointiin ja -luokitukseen liittyviä lainahakemustietoja.

Aloita sijoittaminen

Vai haluatko saada lisätietoa sijoittamisesta?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme teihin yhteyttä pikaisesti ja kerromme lisää

 • Kysy heti soittamalla numeroon 0757 568 603 arkisin kello 9.00-17.00

Uutisia

   Sosiaalinen media