Lainasijoittamisen tuotto ja riski

Tarjoamme lainasijoittajalle mahdollisimman läpinäkyvän kuvan vertais- ja yrityslainoihin kohdistuvista tuotto-odotuksista ja riskeistä. Sijoittajilla on aina näkyvillä reaaliaikaista informaatiota markkinapaikan koroista ja luottatappioista sekä mahdollisuus analysoida lainasalkkua eri työkaluilla.

Lainasijoittamisen tuotto

Sijoittajan eli lainanantajan saama tuotto on korkotuottoa lainatusta pääomasta. Lainan korko määräytyy sijoittajien lainanhakijoille tekemien lainatarjousten perusteella. Halvinta lainaa hakijalle tarjoavat sijoittajat valikoituvat automaattisesti lainalle lainanantajiksi. Lainanhakija päättää hyväksyykö vai hylkääkö saamansa lainatarjouksen. Rahan markkinaehtoisen kysynnän ja tarjonnan tasapainoon perustuva korkotaso mahdollistaa kilpailukykyisten vertais- ja yrityslainojen tarjoamisen lainasaajalle sekä hyvän tuottomahdollisuuden sijoittajalle. Lainasijoittamisen vuotuinen tuotto historiallisesti on ollut 6-9%.

Korkoa korolle lainaamisessa

Lainoista saadut kuukausittaiset korot ja pääoman lyhennykset voidaan helposti automaattisen sijoitustyökalumme avulla sijoittaa jatkuvasti uusiin lainoihin. Kuukausittain saatavat tuotot mahdollistavat sen, että sijoittaja pääsee suhteellisen rivakasti kiinni korkoa korolle ilmiöön. Tällöin korkoa ei synny pelkästään alkuperäiselle pääomalle, vaan myös korot alkavat itsessään kerryttää korkoa. Esimerkiksi sijoittamalla lainoihin 200€ kuukaudessa 10% vuosituotto-odotuksella säästösumma kasvaa 10 vuodessa yli 40 000 euroon, vaikka sijoittajan sijoittamat kuukausisäästöt ovat yhteensä vain 24 000€. Salkun kiertonopeus on myös huomattavasti laina-aikoja nopeampaa, sillä suurin osa maksaa lainansa ennenaikaisesti takaisin. Automaattinen sijoitustyökalu myös auttaa pitämään ennen aikaisesti maksettujen lainojen rahan kierrossa ilman jatkuvaa tarkastelua, eikä raha pääsee makaamaan tilillä.

Aloita sijoittaminen

Lainasijoittamisen riskit

Lainanantajan on otettava huomioon, että kaikessa sijoitustoiminnassa on aina riski pääoman osittaisesta tai kokonaisesta menettämisestä. Tältä osin vertaislainaus ja lainamuotoinen yritysten joukkorahoittaminen ei tee sijoitusmuotona poikkeusta. Sijoitusriski voidaan mieltää tuoton vaihteluna odotetun tuoton ympärillä. Keskeisiä riskejä ovat lainansaajan maksukyky (luottoriski), tuoton eroaminen odotetusta tuotosta (korkoriski), kuinka nopeasti osa tai koko lainasalkku on myytävissä (likviditeettiriski), valuuttakurssien muutokset laina-aikana (valuuttakurssiriski) ja yhtiön toiminnan keskeytyminen (markkinariski).

Luottoris​ki

Luottoriski liittyy tilanteeseen, jossa lainansaaja ei maksa lainaansa sijoittajalle takaisin. Keino pienentää lainoihin ja velallisiin liittyvää luottoriskiä on sijoituksen hajauttaminen mahdollisimman moneen eri lainaan ja velalliseen. Luottoriskiä voidaan minimoida osittain hajauttamalla pääoma vähintään 100 eri lainaan. Tällöin sijoitetaan enintään 1% koko pääomasta yhteen lainahakemukseen yhden lainamarkkinan sisällä. Vallitsevan teorian mukaan hajauttaminen ei laske odotettavissa olevaa tuottoa, vaan ainoastaan pienentää tuoton heiluntaa.

Kaikilta lainanhakijoilta tarkistetaan henkilö- ja luottotiedot sekä yrityksiltä myös julkiset riskiluokitukset Suomen Asiakastiedon luottotietopalveluista. Verkkopalvelussa julkaistaan vain niiden lainanhakijoiden hakemukset, joilla ei ole rekisteröityä maksuhäiriömerkintää. Yrityslainan hakijoilta edellytetään lisäksi mm. viimeisimmän tilinpäätöksen toimittamista sekä Asiakastiedon riskiluokitusta 1-4.

Luottokelpoiset lainanhakijat jaetaan viiteen eri luottoluokkaan (1-5 tähteä) ja sijoittaja itse päättää millaisella riskitasolla hän haluaa sijoittaa. Mitä korkeampi luottoluokitus (enemmän tähtiä), sitä vahvemmin on odotettavissa historiaan pohjautuvan takaisinmaksudatan ja tilastollisen luottokelpoisuusarviomme perusteella, että lainanhakija tulee maksamaan lainansa moitteetta takaisin. Katso tilastoista luottoluokkien maksukäyttäytyminen lainamarkkinoittain.

Palvelussa on reaaliaikaisesti nähtävillä kaikkien lainamarkkinoiden korkotasot, realisoituneet luottotappiot sekä luottotappiovaraukset.

Tarjolla lisäturvaa luottoriskiin

Suomalaisissa, tanskalaisissa ja puolalaisissa vertaislainoissa sijoittajan luottotappioriskiä on rajattu maksamattomien lainojen myynnillä perintäyhtiöille. Myyntihinnat vaihtelevat markkinoittain ollen esimerkiksi Suomessa 53% ja Puolassa 30%. Lisäksi suomalaisille kuluttajille tarjotaan yhteistyössä maailman suurimman vakuutusyhtiön AXA:n kanssa lainaturvavakuutus työttömyyden, pitkäaikaisen sairausloman ja kuoleman varalle tuoden lisäturvaa lainan takaisinmaksuun. Vastaavasti yrityslainat sisältävät vähintään yrittäjän omavelkaisen henkilötakauksen ja usein myös reaalivakuuden kuten asunto-osakkeen, asuinkiinteistön tai yrityskiinnityksen.

Korkoriski

Lainojen korkoriski tulee siitä, että lainansaaja maksaa lainansa takaisin etuajassa , jolloin sijoittaja menettää potentiaalisen korkotulon lainasopimuksen loppuajalta. Tätä riskiä sijoittaja voi hallita sijoittamalla uusiin lainoihin ja asettamalla palvelussa laina-allokaattorin sijoittamiseen palautuneen pääoman ja koron uudelleen lainoihin. Lainat ovat kaikki kiinteäkorkoisia: lainoihin ei sisälly normaalia vaihtuvakorkoisten velkakirjasijoitusten korkoriskiä markkinakorkotason vaihtelusta.

Likviditeettiriski

Sijoittajalla on riski, ettei hän saa muutettua lainasijoitustaan kokonaan rahaksi kesken laina-ajan. Likviditeettiriskiä lainoissa on pienennetty palvelun jälkimarkkinatoiminnallisuudella, jonka avulla sijoittaja voi tarvittaessa pyrkiä myymään eurolainasijoituksensa muille sijoittajille ja saada kuukausittaista kassavirtaa nopeammin likvidoitua lainasijoituksensa.

Valuuttakurssiriski

Palvelussa syntyy valuuttakurssiriski sijoittaessa lainaan, jossa lainansaajan maassa, kuten Ruotsissa ja Puolassa, on eri valuutta käytössä kuin euro. Tällöin valuuttakurssit voivat vaihdella lainasopimuksen tekohetken ja takaisinmaksun välillä.

Markkinariski

Sijoittajalla on riski, että palvelun tarjoajan, Fellow Financen, toiminta keskeytyy tai katkeaa kokonaan. Tämän riskin hallitsemiseksi sijoittajalla on kaikki lainasopimukset ja lainansaajat vastapuolina, joilta lainan takaisinmaksua voi vaatia sopimusehtojen mukaisesti palvelun tarjoamisen keskeytymisen jälkeenkin. Fellow Finance on vakavarainen suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Aloita sijoittaminen

Toimintahistoriamme aikana sijoittajat ovat saaneet 6-9% vuotuista tuottoa.

Sijoittajien tuotto esittää TWR-menetelmällä lasketun tuottoindeksin kaikille Fellow Finance -palvelun sijoituksille yhteensä. Sijoitusten arvo määritellään avoimena lainapääomana vähennettynä luottotappiovarauksella. Luottotappiovaraus lasketaan päivätasolla lainojen maksuviiveen, realisointiarvon ja riskiluokituksen perusteella. Aikavälillä 7/2014 - 11/2016 luottotappiovaraus on estimoitu jälkikäteen johtuen luottotappiovarauksen laskennassa toteutetusta muutoksesta. Palvelun historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Kuvion vertailuindeksi ei sisällä osinkoja.

Toteutunut tuotto-% kertoo sijoitetun pääoman vuotuisen tuoton lainasijoituksille (Internal Rate of Return, XIRR). Tuoton laskennassa huomioidaan saadut korot, realisoituneet luottotappiot sekä nykyinen lainapääoma vähennettynä luottotappiovarauksella maksuviiveellisille lainoille. Tuottojen jakaumassa on huomioitu yli 3 kuukautta sijoittaneet sijoittajat, joilla sijoitukset on hajautettu yli 100 lainaan.

Sijoitusten volatiliteetti on laskettu Fellow Finance -sijoitusten yhteenlasketuista viikkotuotoista alkaen 7/2014 tähän päivään. Vertailuindeksien volatiliteetti on laskettu samalla laskentaperiaatteella indeksien viikkotuotoista. High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (ei sisällä osinkoja): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Sharpen luku on laskettu Fellow Finance -sijoitusten yhteenlasketuista viikkotuotoista alkaen 7/2014 tähän päivään. Riskittömänä tuottona on käytetty Euribor 12kk korkojen keskiarvoa kyseisellä aikavälillä. Vertailuindeksien Sharpen luku on laskettu samalla laskentaperiaatteella indeksien viikkotuotoista. High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (ei sisällä osinkoja): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Vai haluatko saada lisätietoa sijoittamisesta?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme teihin yhteyttä pikaisesti ja kerromme lisää

  • Kysy heti soittamalla numeroon 0757 568 603 arkisin kello 9.00-17.00

Uutisia

      Sosiaalinen media