Asiakasvarojen säilyttäminen

Tähän on koottu tietoa siitä, kuinka Fellow Finance Oyj säilyttää asiakkaiden varoja hallinnoimillaan kotimaisten pankkien asiakasvaratileillä. Asiakasvaroilla tarkoitetaan asiakkaan rahavaroja Fellow Finance palvelussa.

Fellow Finance Oyj erottaa kaikessa toiminnassaan omat varansa ja asiakasvarat koko ajan toisistaan. Fellow Financen asiakasvaratileillä olevien asiakkaiden rahavarojen säilyttäminen ja käsittely on järjestetty luotettavalla tavalla. Fellow Finance Oyj:n asiakashallinta- ja kirjanpitojärjestelmän avulla varmistetaan, että asiakkaan varat voidaan milloin tahansa erottaa yhtiön omista varoista ja muiden asiakkaiden varoista. Samalla Fellow Finance pitää omassa asiakashallintajärjestelmässä kirjaa asiakkaansa tekemistä vertaislainasijoituksista ja niihin littyvistä rahavaroista ja lainansaajana olevista sijoittajan vastapuolista. Asiakkaiden varoja ja niiden muutoksia voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata sekä kokonaisuutena että erikseen kunkin asiakkaan osalta ja toimesta Fellow Finance palvelussa.

Asiakkaiden rahavarat

Rahavaroilla tarkoitetaan asiakkaan Fellow Financen hallinnoimille asiakasvaratileille vertaislainasijoituksia varten siirtämien varojen lisäksi muun muassa asiakkaan vertaislainoista saamia korkoja ja lainan lyhennyksiä sekä muita asiakkaan varojen perusteella saatuja maksuja.

Fellow Financen asiakkaiden rahavarat säilytetään Fellow Financen hallinnoimilla asiakasvaratileillä asiakkaiden lukuun. Asiakasvaratilejä on seitsemässä eri talletuspankissa. Talletuspankit ovat kaikki julkisen valvonnan alaisia ja ne ovat joko suomalaisia talletuspankkeja tai muussa valtiossa toimiluvan saaneita luottolaitoksia, joilla on oikeus talletusten vastaanottamiseen Suomessa. Varojen asiakaskohtainen jakaminen tehdään Fellow Financen järjestelmissä. Järjestelmät täsmäytetään asiakasvaratilien tilitietoihin päivittäin. Asiakaskohtaiset tilisaldot päivitetään Fellow Financen palveluun, joista asiakkaat voivat seurata varojensa määrää ajantasaisesti.

Asiakasvaratilit on pankeissa ja yhtiön kirjanpidossa eroteltu Fellow Financen omista varoista nimeämällä tilit asiakasvaratileiksi. Asiakaskohtaisesti kaikki varat on eroteltu Fellow Financen omissa järjestelmissä. Näin ollen varat on aina eroteltu Fellow Finance Oyj:n omista ja asiakkaiden rahavaroista.

Valvonta

Fellow Financen asiakasvarojen ja yhtiön rahavarojen käsittelyä sekä niiden erillisyyttä valvoo yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön toimiva johto ja hallitus säännöllisesti. Fellow Finance on myös rekisteröity Aluehallintoviraston Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin. Fellow Finance voi vastaanottaa asiakasvaroja ja harjoittaa vertaislainanvälitystä.