Käyttöehdot

Käyttöehdot Fellow Finance Oyj:n www-sivustolle ja verkkopalveluun.

Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti alla oleviin www-sivujemme ja palvelumme yleisiin käyttöehtoihin. Käydessänne Fellow Financen www-sivuilla tai rekisteröityessänne palvelun käyttäjäksi hyväksytte seuraavat ehdot teitä sitovaksi. Eri palvelumme ja asiakirjat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä sopimusehtoja.

Rahoitettava yhtiö ("Yhtiö"):

Rahoitettava henkilö tai Yhtiön vastuuhenkilö (Henkilö):

Sijoittaja:

Fellow Finance Oyj – joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu

www.fellowfinance.fi on Fellow Finance Oyj:n (Y-tunnus: 2568782-2) (”Fellow Finance”) ylläpitämä verkkosivu. Fellow Finance on Suomen lainsäädännön mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka pääasiallinen toimipaikka on Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki. www.fellowfinance.fi, secure.fellowfinance.fi, online.fellowfinance.fi, creditonline.fellowfinance.fi ovat Fellow Finance Oyj:n ylläpitämiä verkkosivustoja. Nämä verkkosivustot sekä mahdolliset muut fellowfinance.fi domainiin perustettavat Fellow Financen hallinnoimat  verkkosivustot  kokonaisuutena muodostavat Fellow Financen verkkopalvelun (Verkkopalvelu). Fellow Finance tarjoaa Verkkopalvelussaan vertaislainojen välittämistä ja lainamuotoista yritysten joukkorahoittamista. Fellow Finance ei tarjoa sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita.

Fellow Financen tuotteiden, ohjelmistojen ja verkkosivujen (jäljempänä kaikkiin näihin viitataan yhdessä termillä ”Palvelut”) käyttö perustuu sopimukseen Sinun ja Fellow Financen välillä.

Palvelujen tarkoituksena on ylläpitää palvelua, jossa rahoitusta etsivät Yhtiöt voivat löytää sijoittajia lainamuotoiseen joukkorahoittamiseen tai Henkilöt sijoittajia vertaislainoihin (“Sijoittaja”) ja toisaalta Sijoittajat voivat löytää Yhtiöitä ja/tai Henkilöitä heitä rahoittaakseen. Kaikkia, sekä Yhtiöitä, Henkilöitä että Sijoittajia, kutsutaan Ehdoissa termillä ”Sinä”. Voit rekisteröityä Palveluun Henkilönä, Yhtiönä ja/tai Sijoittajana.

Ellei Fellow Financen kanssa kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita, sopimukseesi Fellow Financen kanssa sisältyvät aina nämä ehdot. Näihin ehtoihin viitataan jäljempänä termillä ”Yleiset Ehdot”. Yleisiin Ehtoihin sisältyvät Fellow Financen verkkosivuilla nähtävillä olevat tietosuojaseloste,  joka asettaa periaatteet, joiden mukaan Fellow Finance voi käyttää tietojasi , asiakasvarojen käsittelyä koskeva seloste ja mahdollisten eturistiriitatilanteiden hallintaa koskevat periaatteet.

Sopimukseesi Fellow Financen kanssa sisältyvät edellä mainittujen lisäksi käyttämistäsi palveluista riippuen Palveluihin soveltuvat Sopimusehdot (kuten Velkakirja ja sen Yleiset Ehdot). Näihin kaikkiin viitataan jäljempänä termillä ”Palveluehdot”. Palveluihin sovellettavat Palveluehdot ovat luettavissasi joko Palvelun sisällä tai Palvelun käytön yhteydessä.

Nämä Yleiset Ehdot yhdessä Palveluehtojen kanssa, muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja Fellow Financen välillä liittyen Palvelun käyttöösi. On tärkeää, että luet ne huolellisesti. Tähän oikeudelliseen sopimukseen viitataan jäljempänä termillä ”Ehdot”. Jos Palveluehtojen ja Yleisten Ehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, ovat kunkin Palvelun Palveluehdot etusijalla.

Ehtojen hyväksyminen

Käyttääksesi Palvelua sinun tulee ensin hyväksyä Ehdot. Et voi käyttää Palveluita ellet hyväksy Ehtoja. Samalla kun hyväksyt Ehdot tai Yleiset ehdot, hyväksyt myös Tietosuojaselosteen. Voit hyväksyä Ehdot klikkaamalla hyväksymistä tai Ehtojen hyväksymistä, jos Fellow Finance on mahdollistanut tämän vaihtoehdon sinulle Palvelussaan; tai suoraan käyttämällä Palveluita. Tässä tapauksessa ymmärrät ja hyväksyt, että Fellow Finance katsoo Palveluiden käyttösi Ehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä lukien.

Et voi käyttää Palveluita, etkä hyväksyä Ehtoja jos (a) sinulla ei ole oikeustoimikelpoisuutta sitovien sopimusten solmimiseksi Fellow Financen kanssa, tai (b) olet estetty vastaanottamasta Palveluita Suomen lakien mukaisesti tai muiden maiden, mukaan lukien maa, jonka asukas tai kansalainen olet sekä maa, josta käsin käytät Palveluita, lakien mukaisesti. Ennen kuin jatkat, sinun on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa itsellesi kopio Yleisistä Ehdoista arkistointia varten.

Asiakkuustili

Voit käyttää verkkosivuja luomatta Asiakkuus- ja Asiakastiliä. Asiakkuustili on kuitenkin luotava, jotta voit: katsella tarkempia tietoja rahoitusta etsivistä Henkilöistä ja/tai Yhtiöistä, osallistua vertaislainaamiseen ja/tai lainamuotoiseen joukkorahoittamiseen Palvelussa. Lainaa hakeva henkilö voi avata Asiakastilin, luoda Asiakastiliin liittyvät käyttäjätunnukset, ja jolta hän voi Fellow Financen tarjoamassa verkkopalvelussa hakea uutta lainaa, päivittää asiakas- ja henkilötietojaan, hoitaa lainaan liittyviä asioita sähköisesti ja tehden esimerkiksi luotonnostoja ilmoittamalleen Palvelun vastatilille.

Voit luoda Asiakkuus- tai Asiakastilin Palvelussa ja toimittamalla pyydettävät tiedot. Sinun tulee muun muassa lainsäädännöstä johtuen Asiakkuustilin luomisen yhteydessä vastata sijoitusvarallisuuttasi, varojen alkuperää ja asiakkaan tunnistamista ja koskeviin kysymyksiin. Käyttääksesi Asiakkuus- tai Asiakastiliä sinun on ensin sähköisesti tai muulla vaatimallamme tapaa tunnistauduttava ja hyväksyttävä Palvelun ehdot. Vastaat itse siitä, että toimittamasi tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja täydellisiä. Sitoudut päivittämään tiedoissasi tapahtuvat muutokset palvelussamme.

Palvelun käyttäminen tai tämän yritys rikollisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai muu palvelun tahallinen väärinkäyttö taikka lakien ja määräysten tahallinen tai tahaton rikkominen sekä edellä mainittujen yritys; Toisen käyttäjän tietojen varastaminen, muuttaminen, tarkastelu tai poistaminen;
Palvelun väärinkäyttö tai tämän yritys;
Muiden käyttäjien Palvelun käytön tai Asiakkuustilin siirtäminen toiselle ilman Fellow Finance lupaa tai Fellow Financen sääntöjen ja ohjeiden vastainen toiminta; tai
Toisen omistaman sisällön luvaton jakaminen tai lataaminen; tai
Virheellisen, epätäsmällisen, harhaanjohtavan, epäeettisen tai loukkaavaan tiedon jakaminen; tai Sijoituksen maksamatta jättäminen; tai
Fellow Financen verkkosivuilla olevan tiedon luvaton kopiointi, muokkaus tai jakaminen; tai
Virusten tai muiden haittaohjelmien lataaminen tai asentaminen sekä näiden yritys; tai
Rikollisessa tai vahingollisessa tarkoituksessa tapahtuva kommunikointi muiden käyttäjien kanssa; tai muu vastaava toiminta on ankarasti kielletty ja voi johtaa Asiakkuustilin välittömään irtisanomiseen.

Fellow Financen tarjoamat Palvelut ja niiden saatavuus

Fellow Financella voi olla tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä ympäri maailmaa (”Tytäryhtiöt ja Osakkuusyhtiöt”). Joskus nämä yhtiöt tarjoavat Palveluita sinulle Fellow Financen itsensä puolesta. Ymmärrät ja hyväksyt, että Tytäryhtiöt ja Osakkuusyhtiöt ovat oikeutettuja tarjoamaan Palveluita sinulle.

Ymmärrät ja hyväksyt, että Fellow Financen tarjoamien Palveluiden muoto ja luonne voivat muuttua aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta Sinulle. Myös Ehdot voivat muuttua, ja Fellow Finance suositteleekin tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat Ehdot aika ajoin. Olennaisista Ehtojen muutoksista tiedotetaan verkkosivuilla.

Osana jatkuvaa kehitystyötä, ymmärrät ja hyväksyt, että Fellow Finance voi lopettaa tai keskeyttää Palveluiden (tai Palveluiden sisältämien ominaisuuksien) tarjoamisen Sinulle tai käyttäjille yleisesti Fellow Financen yksinomaisen harkinnan mukaan, siitä Sinulle erikseen ilmoittamatta. Sinä voit lopettaa Palveluiden käytön milloin tahansa siitä erikseen Fellow Financelle ilmoittamatta.

Fellow Financella on lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (rahanpesulaki) mukainen asiakkaan tuntemisvelvollisuus. Ymmärrät ja hyväksyt, että Fellow Finance voi pyytää Sinulta itseäsi koskevia tietoja lainmukaisen tuntemisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että mikäli et anna oikeita ja täydellisiä tietoja tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi, Fellow Finance voi estää Palveluiden käytön tai rajoittaa sitä esimerkiksi jäädyttämällä liiketoimen kohteena olevat varasi tarvittavien tietojen saamiseksi.

Ymmärrät ja hyväksyt, että jos Fellow Finance estää pääsyn Asiakkuustilillesi, et välttämättä pääse Palveluihin, käyttäjätietoihisi taikka muuhun sisältöön, joka on Asiakkuustililläsi.

Sitoudut käyttämään Palveluita ainoastaan tarkoituksiin, jotka ovat Ehdoissa sekä soveltuvien valtioiden laeissa, säännöksissä taikka yleisesti hyväksytyissä käytännöissä tai ohjeissa sallittuja. Sitoudut olemaan käyttämättä (tai yrittämättä käyttää) mitään Palveluista muuten kuin Fellow Financen tarjoaman käyttöliittymän kautta, ellet ole erillisessä sopimuksessa sopinut oikeudesta kyseiseen toimintaan. Sitoudut olemaan ryhtymättä mihinkään sellaiseen toimintaan, joka voi keskeyttää tai häiritä Palveluita (tai palvelimia ja verkkoja, jotka ovat yhteydessä Palveluihin).

Ellet ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin Fellow Financen kanssa sopinut, sitoudut olemaan jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta, vaihtamatta ja jälleenmyymättä Palveluja mihinkään tarkoitukseen, mutta olet vapaa suosittelemaan Palvelua muille.

Henkilöt, Yhtiöt ja Sijoittajat ovat yksin vastuussa rahoittamiseensa tai sijoitukseensa liittyvästä viranomaisraportoinnista sekä verojen ja vastaavien maksujen maksamisesta.

Hyväksyt, että olet yksin vastuussa (ja, että Fellow Finance ei ole vastuussa Sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle) kaikista Ehtojen mukaisten velvollisuuksiesi rikkomisista tai sellaisen rikkomisen seurauksista (sisältäen menetyksen tai vahingon, jota Fellow Finance saattaa kärsiä).

Palveluun liittyvät palkkiot ja kulut

Palvelusta perittävät palkkiot ja kulut ilmenevät tekemästäsi sopimuksesta ja Fellow Financen palveluhinnastosta, joka on saatavilla Palvelussa.

Puheluiden tallentaminen

Fellow Finance voi toimeksiantojen todentamiseksi tallentaa lainojen välittämiseen liittyvät asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut. Puhelutallenteet säilytetään kahden vuoden ajan tai niin kauan kuin on tarpeen Palveluun liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Salasanasi ja Asiakkuustilisi turvallisuus

Hyväksyt ja ymmärrät olevasi vastuussa Palveluun päästäksesi käyttämiesi salasanojen turvallisesta käytöstä ja säilyttämisestä sekä salassapidosta muutoinkin. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa Fellow Financelle kaikesta toiminnastasi, joka tapahtuu Asiakkuustililläsi. Tunnistetiedot oikein annettuna vastaavat allekirjoitustasi ja hyväksyt itseäsi ja edustamaasi yhtiötä sitoviksi kaikki sitoumukset ja muut tahdonilmaisut, jotka on nimissäsi tehty Palvelussa.

Jos tulet tietoiseksi salasanasi tai Asiakkuustilisi luvattomasta käytöstä, sitoudut ilmoittamaan siitä välittömästi Fellow Financelle. Sitoudut myös vaihtamaan salasanasi, mikäli sinulla on aihetta epäillä sen joutuneen vääriin käsiin.

Palveluiden sisältö

Ymmärrät, että kaikki sisältö (kuten datatiedostot, kirjoitettu teksti, tietokoneohjelmistot, äänitiedostot tai muut äänet, valokuvat, videot tai muut kuvat) johon sinulla on pääsy osana Palvelua tai Palvelun käytön yhteydessä sekä tämän tiedon ajantasaisuus, paikkansapitävyys ja täsmällisyys, ovat sen Henkilön, Yhtiön tai Sijoittajan yksinomaisella vastuulla, jolta kyseinen sisältö on peräisin. Kaikkeen tällaiseen tietoon viitataan jäljempänä ”Sisältö”.

Olet tietoinen, että Sinulle osana Palveluita esitetty Sisältö, sisältäen esimerkiksi Palveluiden käyttäjien luomat työt, Palvelussa esiintyvät mainokset ja sponsoroidun Sisällön Palvelussa, voidaan suojata immateriaalioikeuksilla, jotka Palveluiden käyttäjät, sponsorit tai mainostajat omistavat. Et saa muokata, vuokrata, lainata, myydä, jakaa Sisältöä etkä luoda Sisällöstä johdannaisia töitä, ellet ole siitä erikseen kirjallisesti sopinut Fellow Financen tai Sisällön omistajan kanssa.

Fellow Finance pidättää itsellään oikeuden (mutta ei velvollisuutta) mistä tahansa syystä tarkastaa ennakkoon, katsella, merkitä, suodattaa, muokata, torjua tai poistaa jotain Sisällöstä tai kaiken Sisällön mistä tahansa Palvelusta ilman erillistä ilmoitusta Sinulle.

Hyväksyt, että olet yksin vastuussa (ja, että Fellow Finance ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle) kaikesta Sisällöstä, jonka luot, lataat, välität, näytät tai muutoin esität käyttäessäsi Palveluita, sekä näin ollen toimintojesi seurauksista (mukaan lukien menetykset tai vahingot, joita Fellow Financelle saattaa aiheutua). Ymmärrät myös, ettei Fellow Finance ole vastuusta muiden käyttäjien luomasta, lataamasta, välittämästä tai näyttämästä Sisällöstä tai siinä esitetyn informaation oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.

Vakuutat, että sinulla on tarvittavat oikeudet käyttää kaikkea luomasi, lataamasi, välittämäsi, näyttämäsi tai muutoin esittämäsi Sisältöä siten ja siinä laajuudessa, kuin olet sitä käyttämässä. Vakuutat myös, että kyseinen Sisältö on ajantasaista, täydellistä, oikeaa ja täsmällistä sekä, että Sisällön julkaisemista ei ole laein tai viranomaismääräyksin kielletty tai rajoitettu, eikä Sisältö ole hyvän tavan vastaista tai loukkaavaa.

Myöntämäsi käyttöoikeus Sisältöön

Sinulla säilyy tekijänoikeus sekä muut hallussasi olevat oikeudet Sisältöön, jonka lähetät, julkaiset tai näytät Palvelussa tai sen välityksellä. Lähettämällä, julkaisemalla tai näyttämällä Sisällön annat Fellow Financelle jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, maksuttoman, ja ei-yksinomaisen lisenssin jäljentää, mukauttaa, muokata, kääntää, julkaista, julkisesti esittää, julkisesti näyttää ja jakaa mitä tahansa Sisältöä, jonka toimitat, lähetät tai näytät Palveluissa tai niiden kautta. Lisenssin ainoana tarkoituksena on antaa Fellow Financen näyttää, jakaa tai edistää Palveluita. Fellow Finance ei julkaise henkilökohtaisia ja nimenomaisesti luotamukselliseksi nimettyjä tietoja sinusta, paitsi Palveluiden käyttöön tarvittavaa tietoa.

Vahvistat ja vakuutat Fellow Financelle, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, valta ja valtuudet myöntää edellä olevat käyttöoikeudet Sisältöön.

Sopimussuhteesi päättäminen

Voit halutessasi irtisanoa Palvelun ehdot ja kaikki sopimukset, jos muuta ei olla sovittu, yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

Takuiden poissulkeminen

Mikään näissä ehdoissa ei poista tai rajoita sellaisia Fellow Financen takuita tai vastuita menetyksistä, joita ei voi laillisesti poissulkea tai rajoittaa. Jotkut valtiot eivät salli tiettyjen takuiden tai ehtojen poistamista tai vastuun poistamista tai rajoittamista koskien menetystä tai vahinkoa, joka johtuu huolimattomuudesta, sopimuksen rikkomisesta tai epäsuorien ehtojen rikkomisesta tai satunnaisista tai epäsuorista vahingoista. Näin ollen, vain valtiossasi lainmukaiset rajoitukset koskevat sinua, ja Fellow Financen vastuu rajoittuu lain mukaiseen vähimmäismäärään.

Ymmärrät ja hyväksyt, että palveluiden käyttösi on omalla vastuullasi, ja palveluita tarjotaan ”sellaisina kuin ne kulloinkin ovat”. Sinä vastaat antamasi tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, riittävyydestä ja ajantasaisuudesta. Näpäilyvirheet ja muu vastaava on omalla vastuullasi. Jos esimerkiksi syötät väärin tilinumerosi varojen palautusta varten, Fellow Finance ei vastaa sinulle tästä mahdollisesti aiheutuvasta menetyksestä.

Fellow Finance ei takaa sinulle, että: palveluiden käyttösi vastaa vaatimuksiasi; palveluiden käyttösi on keskeytyksetöntä, turvattua tai virheetöntä taikka että palvelu on kaikkina aikoina käytettävissäsi; palveluiden käyttösi seurauksena saamasi tiedot ovat tarkkoja tai luotettavia; eikä että puutteet sinulle osana palveluita tarjotussa ohelmiston toiminnassa tai toiminnallisuudessa korjataan. Kaikki palveluita käyttäessäsi lataamasi tai muutoin saamasi materiaali on omalla vastuullasi, minkä lisäksi olet yksin vastuussa tietokoneohelmistollesi tai muulle laitteelle kyseessä olevien materiaalien latauksesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai tiedon menetyksestä. Mikään neuvo tai tieto, jonka olet saanut Fellow Financelta tai palveluista taikka niiden välityksellä, huolimatta siitä onko se annettu suullisena vai kirjallisena, ei luo takuuta, jota ei erikseen ehdoissa ole mainittu.

Fellow Finance luopuu lisäksi kaikista nimenomaisista ja epäsuorista takuista sekä ehdoista, jotka soveltuvat johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuuteen, mukaan lukien, muttei kuitenkaan rajoittuen kaupankäynnin epäsuoriin takuisiin ja ehtoihin.

Vastuurajoitus

Ymmärrät ja hyväksyt, ettei Fellow Finance ja sen tytäryhtiöt ole sinulle vastuussa: mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita sinulle saattaa aiheutua. Tämä sisältää esimerkiksi saamatta jääneen voiton (huolimatta siitä, onko voiton saamatta jääminen aiheutunut suoraan vai välillisesti), maineen tai liikearvon menetyksen, tiedon menetyksen, korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankintakustannukset sekä muut aineettomat tappiot; sinulle aiheutuvasta välillisestä tai välittömästä menetyksestä tai vahingosta, sisältäen menetykset tai vahingot sen johdosta, että: olet luottanut palveluissa esiintyvän mainonnan täydellisyyteen, tarkkuuteen tai olemassaoloon, taikka vahingosta, joka syntyy sinun ja sellaisen mainostajan tai sponsorin, jonka mainontaa esiintyy palveluissa, välisen suhteen tai liiketoimen tuloksena; käyttäjän lataama sisältö on puuttellista, virheellistä, epätäydellistä tai vanhentunutta.

Fellow Finance tekee palveluihin muutoksia taikka pysyvästi tai väliaikaisesti keskeyttää palveluiden (tai niiden osan) tarjoamisen; mitä tahansa palvelussa olevaa sisältöä tai tietoa tuhoutuu, turmeltuu tai ei pystytä tallentamaan; laiminlyöt paikkansapitävien tilitietojen toimittamisen sijoitetun varallisuuden siirtämistä tai palauttamista varten; taikka laiminlyöt salasanasi tai käyttäjätunnuksesi säilyttämisen turvallisesti ja luottamuksellisena.

Olet itse vastuussa kaikesta palvelun käytöstäsi, mukaan lukien, muttei kuitenkaan rajoittuen tekemiisi sijoituksiin palvelussa. Henkilöiden ja/tai yhtiöiden rahoittamiseen osallistuminen on käyttäjän oma päätös. Rahoitushakemuksen julkaiseminen ei tarkoita, että Fellow Finance suosittelisi kyseistä sijoituskohdetta sinulle eikä myöskään, että Fellow Finance pitäisi kyseistä sijoituskohdetta hyvänä sijoituskohteena. Vakuutat tekeväsi sijoituspäätöksen yksinomaan perustuen verkkosivustolla rahoitushakemuksen yhteydessä esitettyyn tietoon.

Evästeet

Verkkopalvelussa käytetään evästeitä sivujen käytön helpottamiseksi sekä anonyymin käyttäjien käytön ja käyttötapojen seuraamiseksi. Evästeet ovat pienikokoisia tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa laitteellesi kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa verkkosivujen käytöstäsi ja käyttötavoistasi. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti.

Muutokset Ehtoihin

Fellow Finance voi tehdä muutoksia Yleisiin Ehtoihin tai Palveluehtoihin aika ajoin. Kun nämä muutokset on tehty, Fellow Finance saattaa uuden version Yleisistä Ehdoista saataville verkkopalveluunsa ja/tai verkkosivuilleen.

Ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluiden käyttösi Yleisten Ehtojen tai Palveluehtojen muuttumisen jälkeen katsotaan hyväksynnäksi päivitetyille Yleisille Ehdoille tai Palveluehdoille.

Yleiset oikeudelliset ehdot

Ellei toisin ole sovittu, Ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Fellow Financen välillä sekä sääntelevät Palveluiden käyttöäsi. Ehdot korvaavat kokonaisuudessaan kaikki aikaisemmat vastaavat Palveluita koskevat sopimukset sinun ja Fellow Financen välillä.

Hyväksyt, että Fellow Finance voi toimittaa sinulle asiakasviestejä, mukaan lukien Ehdoissa tapahtuvia muutoksia koskevia ilmoituksia, sähköpostitse, puhelimitse, postitse tai liittämällä ilmoituksen Palveluihin.

Hyväksyt, että mikäli Fellow Finance ei käytä tai pane täytäntöön jotain Ehtoihin tai voimassaolevaan lakiin sisältyvää oikeutta tai oikeussuojakeinoa, tätä ei pidetä muodollisena luopumisena Fellow Financen oikeuksista, sekä hyväksyt, että kyseiset oikeudet ja oikeussuojakeinot pysyvät Fellow Financen käytettävissä.

Jos toimivaltainen tuomioistuin päättää jonkun näiden Ehtojen säännöksen olevan pätemätön, kyseinen säännös voidaan poistaa Ehdoista sen vaikuttamatta muihin Ehtojen säännöksiin. Jäljelle jäävät Ehtojen säännökset pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

Tiedostat ja hyväksyt, että Fellow Financen tytäryhtiöitä pidetään näiden Ehtojen edunsaajina, ja että tällaiset tytäryhtiöt ovat oikeutettuja luottamaan sellaiseen Ehtojen säännökseen, joka tuottaa niille oikeuksia sekä panemaan kyseisiä ehtoja suoraan täytäntöön. Muut kuin kyseiset tytäryhtiöt eivät voi olla kolmansina osapuolina edunsaajina Ehtojen perusteella. Ehtoihin sekä sinun ja Fellow Financen väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Sinä ja Fellow Finance sovitte saattavanne kaikki Ehtoihin liittyvät asiat yksinomaan Helsingissä, Suomessa, sijaitsevien tuomioistuinten ratkaistaviksi. Hyväksyt, että Fellow Finance on edellä mainitusta huolimatta oikeutettu hakemaan väliaikaisia turvaamistoimia (tai vastaavia kiireellisiä oikeussuojakeinoja) millä tahansa lainkäyttöalueella.

Fellow Finance noudattaa lainamuotoisessa joukkorahoitustoiminnassa Joukkorahoituslain säännnöksiä ja hyvää joukkorahoitustapaa. Vertaislainojen välitystoiminnassa Fellow Finance noudattaa kuluttajasuojalain 7 luvun säännöksiä.

Varoitus sijoittamiseen liittyvistä riskeistä

Sijoittaminen lainoihin ja velkakirjoihin liittyy riskejä kuten pääoman menettäminen, heikko likviditeetti ja velallisen maksukyvyttömyys. Tutustuthan seuraavaan riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri luottoluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla.

Älä koskaan sijoita enempää, kuin mitä olet valmis häviämään. Jaa riskejä hajauttamalla sijoitussalkkuasi.

Velkakirjalainoihin liittyvät riskit

Velkakirjalainoista rahoitettava Yhtiö ja/tai Henkilö maksaa sijoitukselle korkoa kuukausittain tai sopimuksen mukaan koko laina-ajan ja laina-ajan päätyttyä lainatun pääoman täysimääräisenä takaisin tai sopimuksen mukaan esimerkiksi kuukausittain lyhentäen. Fellow Finance tai muukaan taho ei missään tilanteessa vastaa rahoitettavan Yhtiön tai Henkilön maksukyvystä, joten sijoittaja saattaa menettää sijoitetun pääoman.

Rahoitettava Yhtiö ja/tai Henkilö ei välttämättä pysty säilyttämään maksukykyään koko laina-aikaa, jolloin on mahdollista, ettei se pysty suoriutumaan velastaan Velkakirjan ehtojen mukaisesti. Tällöin sijoittaja joutuu pahimmassa tapauksessa konkurssivelkojan asemaan eikä välttämättä saa koko lainapääomaa takaisin. Myöskään korkojen maksamiseen rahoitettavan Yhtiön ja/tai Henkilön varat eivät välttämättä riitä. Sijoittaja on itse vastuussa sijoituspäätöksestään, eikä kukaan korvaa hänelle rahoitettavan Yhtiön ja/tai Henkilön mahdollisesta huonosta menestymisestä aiheutuvia tappiota.

Likviditeetillä tarkoitetaan rahaksi muutettavuutta. Palvelussa välitettävät joukkorahoituslainat tai vertaislainat eivät ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita, vaan velkakirjalain mukaisia velkakirjoja. Velkakirjat voidaan siirtää eli myydä Fellow Financen palvelussa toiselle sijoittajalle. Vaikka jälkimarkkinat on olemassa, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sijoittaja välttämättä saa siirrettyä velkakirjan uudelle sijoittajalle kesken laina-ajan.

Velkakirjalainat ovat tyypillisesti vakuudettomia. Tämä tarkoittaa, että mikäli yritys menettää maksukykynsä, mikään vakuus ei turvaa sijoitettua pääomaa tai maksamattomia korkoja, vaan sijoittaja saattaa menettää sijoituksensa. Maksukyvyttömyystilanteessa vakuudelliset velat ja muut etuoikeutetut saatavat suoritetaan ennen vakuudettomia, ja velkojien etusijajärjestyksessä vakuudettoman velkakirjan haltija on heikommassa asemassa.

Sijoittajalla on riski Velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Rahoitettava Yhtiö ja/tai Henkilö voi maksaa lainaamansa pääoman takaisin koska tahansa ennen laina-ajan päättymistä, eikä sijoittaja voi kieltää tätä. Lainan korkoprosentti on aina ennalta sovittu, eivätkä yleisessä korkotasossa tapahtuvat muutokset vaikuta sen suuruuteen.

Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen arvonvaihtelusta johtuvia vaikutuksia sijoituksesi arvoon. Kun sijoitat muussa valuutassa kuin euroissa järjestettävään Velkakirjaan, altistut valuuttariskille. Lisäksi maksutavasta riippuen pankkisi saattaa periä oman hinnastonsa mukaisen valuutanvaihtomaksun.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Suomessa ja riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.