Tarvittavat liitteet yritykselle

1. Kopio ​tilinpäätöksestä

Kopio viimeisimmästä ja vahvistetusta tilinpäätöksestä (tuloslaskelma ja tase) täydeltä tilikaudelta. Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen lisäksi toimita kirjanpitoraportti tuloslaskelmasta ja taseesta kuluvalta tilikaudelta.

2. Kopio henkilötakaajan verotuspäätöksestä ja erittelyosasta

Verotuspäätös

Kopio viimeisimmästä verottajan toimittamasta verotuspäätöksestä. Tässä näkyy eriteltynä ansiotulot ja pääomatulot sekä tuloista tehdyt vähennykset kyseiseltä verovuodelta. Veroehdotus on tullut sinulle keväällä 2016 ja mikäli siihen ei ole tullut muutoksia, voit lähettää sen yhteydessä olevan verotuspäätöksen.

Voit myös pyytää kopion verotuspäätöksestä verohallinnosta (www.vero.fi).

Yritysrahoituksen liitteet

Veroilmoituksen erittelyosa

Kopio viimeisimmästä verottajan toimittamasta veroilmoituksen erittelyosasta. Tämän dokumentin löydät keväällä 2016 lähetetystä veroehdotuksesta. Erittelyosassa tulee ilmi mm. edellisen vuoden varat ja velat.

Voit myös pyytää verohallinnolta (www.vero.fi) kopiota veroehdotuksesta, mikäli vanha on kadonnut.

Yrityslainan ja laskurahoituksen liitteet

3. Tiedot ​lainalle tarjottavista vakuuksista

Reaalivakuudella on merkittävä vaikutus sijoittajien tuottovaatimukseen sekä lainan korkoon. Tarjoamalla haettavalle rahoitukselle reaalivakuutta säästät rahoituskustannuksissa merkittävästi. Haettavan pääoman ylittäessä 250.000 € tulee rahoitushankkeelle asettaa reaalivakuus. Vakuudeksi lainalle voidaan tarjota esimerkiksi asunto-osakkeita, noteerattuja osakkeita, kiinteistöjä ja yrityskiinnityksiä.