Yksityishenkilölle

 • Kulutusluotto
 • Ilman vakuuksia
 • Markkinaehtoinen korko
 • Nopeasti ja helposti

Yritykselle

 • Yrityslaina
 • Luottolimiitti
 • Myyntilaskurahoitus
 • Ostolaskurahoitus

Sijoittajalle

 • Kuluttajalainat
 • Yrityslainat
 • Korkea tuotto-odotus
 • Uusi hajautusmuoto

Fellow Finance Oyj

Linkki ylimääräisen yhtiökokouksen 2021 yhtiökokoussivulle

Me välitämme rahoitusta. Perustehtävämme on auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä heidän jokapäiväisissä rahoitustarpeissaan sekä löytää rahoituksen tarjoajille eli lainasijoittajillemme laadukkaita rahoituskohteita. Me olemme läsnä niissä kanavissa ja hetkissä, joissa yritykset ja kuluttajat rahoitusta tarvitsevat. Arvioimme aina huolella rahoituskohteisiin liittyvän luottoriskin. Rahoituskohteet ovat alustallamme lainasijoittajien saatavilla luotettavasti, läpinäkyvästi ja helposti sijoitettavasti. Teknologiamme avulla rahoituksen nostaminen ja takaisinmaksu sujuvat tehokkaasti. Näin parannamme rahoituksen ja maksamisen saatavuutta, helppoutta ja tehokkuutta perinteisiin tapoihin verrattuna. Ansaitsemme oman tuloksemme tästä syntyvästä lisäarvosta.

Missiomme on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksaminen suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi.

Visiomme on olla Euroopan johtava joukkorahoituspalvelu lainaamisessa ja maksamisessa.

Suomen kokenein tiimi palveluksessasi

Fellow Finance työntekijät

Yhtiön hallituksella ja johtoryhmällä on laaja kokemus rahoituksesta ja käytännön opissa hankittu ​erityisosaaminen säästämis-, sijoitus-, rahoitus- ja saatavienhallintapalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja operatiivisesta toiminnasta useissa Euroopan maissa. Olemme olleet myöntämässä kehittämillämme luottopäätösmenetelmin ja tietojärjestelmin yli ​​​900M€ luottoja sadoilletuhansille eurooppalaisille. Samalla olemme palvelleet luotonantoa rahoittaneita tahoja monin eri kanavin ja ratkaisuin. Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja tule mukaan muuttamaan rahoitusalaa.

Lue mitä meistä kirjoitetaan muualla

 • Fellow Finance Kauppalehti
 • Fellow Finance Arvopaperi
 • Fellow Finance Reuters
 • Fellow Finance Talouselämä
 • Fellow Finance Taloussanomat
 • Fellow Finance Helsinkin Sanomat
 • Fellow Finance Salkunrakentaja
 • Fellow Finance Sijoittaja.fi
 • Fellow Finance Taloussanomat
 • Fellow Finance Yle
 • Fellow Finance Altfi
 • Fellow Finance Inderes

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ​ja Turussa

Fellow Finance Oyj, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki. Puhelin 0203 80101.

Fellow Finance Oyj, Maariankatu 10 B 17, 20100 Turku. Puhelin 0203 80101.

Uutisia

   Sosiaalinen media