Sijoittajasuhteet

Tavoitteenamme on, että kaikilla markkinaosapuolilla on aina mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti kaikki tarvittavat tiedot Fellow Financesta, jotka vaikuttavat yhtiön osakkeen arvoon.

Fellow Financen verkkosivuilta www.fellowfinance.fi löytyy aina yhtiön ajantasaiset yhtiötiedotteet ja tärkeimmät tiedot koskien yhtiön toimintaa ja taloutta. Kaikilla on tasapuolinen pääsy Fellow Financen verkkosivuille ja verkkosivujen julkaisuihin.

Sijoittajakalenteri

Päivämäärä Tapahtuma
15.1.2019 Hiljainen jakso alkaa
14.2.2019 Tilinpäätöstiedote tilikaudesta 1.1.-31.12.2018
vk 10, maaliskuu 2019 Vuosikertomus 2018 julkaistaan verkkosivuillamme
3.4.2019 klo 15:00 Varsinainen yhtiökokous Helsingissä osoitteessa Kasarminkatu 21 (Jura-sali)
24.7.2019 Hiljainen jakso alkaa
23.8.2019 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2019

Tiedonantopolitiikka

Fellow Finance Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla. Fellow Finance Oyj noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n First North Rulebook – sääntöjen ja sisäpiiriohjeistuksen sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen. Koska Fellow Finance Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla, ei se ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Fellow Finance Oyj noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan. Fellow Financen hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen tiedonantopolitiikan 9.10.2018 ja sitä päivitetään tarvittaessa. Yhtiön First North Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj. Tiedonantopolitiikan ylläpitovastuu on toimitusjohtajalla, joka vastaa myös tähän liittyviin kysymyksiin.

Yhteydenotot sijoittajasuhdeasioissa

Fellow Finance Jouni Hintikka

Jouni Hintikka

+358 40 585 5009

jouni.hintikka@fellowfinance.fi

Osakeanalyysi

Alla olevat analyytikot seuraavat Fellow Finance Oyj:tä. Fellow Finance ei vastaa heidän esittämistään kommenteista tai arvioista.

Inderes Oy
Atte Riikola
+358 44 593 4500
atte.riikola(at)inderes.com

Analyysit: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/fellow-finance

Evli Research Partners Oy
Jerker Salokivi
+358 45 133 2229
jerker.salokivi(at)evli.com

Analyysit: https://pankki.evli.com/erp-analyysikirjasto#fellowfinance

Listautumisantimateriaalit ovat katsottavissa täältä.

Haluatko saada yhtiötiedotteet ensimmäisten joukossa? Lähetä tietosi asiakaspalveluumme ja lisäämme sinut listalle!