Taloudelliset tiedot

Fellow Finance -konsernin taloudelliset tunnusluvut

(1000€) H1/2018 H1/2017 2017 2016
Liikevaihto 5 582,4 3 914,0 8 665,7 5 592,2
Käyttökate (EBITDA) 1860,2 1176,0 2867,6 1265,5
Käyttökate (EBITDA) -marginaali (%) 33,3% 30,0% 33,1% 22,5%
Liikevoitto (EBIT) 1 673,8 994,1 2 493,0 918,0
Liikevoitto (EBIT) -marginaali (%) 30,0% 25,4% 28,8% 16,4%
Tulos ennen veroja (EBT) 1005,1 408,3 1218,2 142,5
Tulos ennen veroja (EBT) -marginaali 18,0% 10,4% 14,1% 2,5%
Tilikauden tulos 785,9 361,1 1083,7 74,4
Oman pääoman tuotto (ROE) 36,4% 22,0% 29,8% 2,4%
Osakekohtainen tulos (EPS) (osakeantioikaistu, laimentamaton) (€) 0,14 0,06 0,19 0,01

Taulukon luvuista tilintarkastettuja ovat koko tilikausien luvuista 2016 ja 2017: liikevaihto, käyttökate, liikevoitto, liikevoittomarginaali, tulos ennen veroja, tilikauden tulos, oman pääoman tuotto, osakekohtainen tulos. Muut luvut ovat tilintarkastamattomia. Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä Yhtiön osakkeenomistajille toteutetun maksuttoman osakeannin johdosta oikaistua osakemäärää. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin 7.9.2018 maksuttomasta osakeannista osana Suunnitellun Listautumiseen liittyviä järjestelyjä. Osakeantioikaisulla tarkoitetaan osakemäärän oikaisua maksuttoman osakeannin johdosta.

Lataa vuoden 2017 tilinpäätöstiedot tästä.

Lataa vuoden 2016 tilinpäätöstiedot tästä.

Tulosennuste 2018

Konsernin vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan yli 12 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja liikevoiton olevan 3,1–3,6 miljoonan euron välillä (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Yhtiö arvioi kasvunäkymät hyviksi Suomessa kasvavan yritysrahoituksen välityksen ja Yhtiön kansainvälistymisen vuoksi.

Osingonjakopolitiikka

Fellow Finance pyrkii jakamaan osinkoa omistajillensa vähintään 30 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden.

Reaaliaikaiset tilastot

Löydät meidän reaaliaikaiset tilastot aina Tilastot -sivuilta, sekä sijoittaja-asiakkaillemme ne löytyvät myös sijoittapalvelusta. Tiloista näet mm. ajantasaisen lainavolyymin, lainaajien lukumäärän tai sijoittajien keskimääräisen tuoton.

Muita materiaaleja

Listautumisantimateriaalit ovat katsottavissa tästä.