Taloudelliset tiedot

Fellow Finance -konsernin taloudelliset tunnusluvut

(1000€) H2/2020 H2/2019 2020 2019
Liikevaihto 5 262,7 6 956,9 11 069,71) 14 193,71)
Käyttökate (EBITDA) 869,8 495,8 1 053,1 2 063,1
Käyttökate (EBITDA) -marginaali (%) 16,5% 7,1% 9,5% 14,5%
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 869,8 1 194,92) 1 053,1 2 762,22)
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali (%) 16,5% 17,2%2) 9,5% 19,5%2)
Liikevoitto (EBIT) 655,6 273,2 603,91) 1 647,41)
Liikevoitto (EBIT) -marginaali (%) 12,5% 3,9% 5,5%1) 11,6%1)
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) 655,6 972,42) 603,9 2 346,62)
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali (%) 12,5% 14,0%2) 5,5% 16,5%2)
Tulos ennen veroja (EBT) 108,3 -514,8 -604,71) 126,61)
Tulos ennen veroja (EBT) -marginaali 2,1% -7,4% -5,5% 0,9%
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) 108,3 184,42) -604,7 893,02)
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) -marginaali 2,1% 2,7%2) -5,5% 6,3%2)
Tilikauden tulos -153,7 -490,3 -888,01) -69,11)
Oikaistu tilikauden tulos -153,7 69,02) -880,0 544,12)
Oman pääoman tuotto (ROE) neg. neg. neg. neg.
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton € -0,02 -0,07 -0,12 -0,01
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton € -0,02 0,01 0,12 0,082)

1)Tilintarkastettu.

2) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita tilikaudella 2019. Kuluja kirjattiin yhteensä 0,7 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 67,3 tuhatta euroa rahoituskulut ja -tuotot ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.

3) Palkkakustannukset ilman palkan sivukuluja. Luku sisältää myös aktivoidut palkkakustannukset.

Vuosikertomus 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2020

Vuosikertomus 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Tilinpäätöstiedot 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tilinpäätöstiedot 2017
Tilinpäätöstiedot 2016

Tulosennuste 2021

Vuonna 2021 koronapandemia heijastuu vielä liiketoimintaamme ja aiheuttaa epävarmuutta väliaikaisen regulaation jatkumisen osalta ja näin vaikeuttaa ennustettavuutta etenkin lainasijoittajiemme tarjoaman rahoituksen kasvun osalta. Epävarmuustekijöistä huolimatta, odotamme vuoden 2021 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2020 verrattuna. Panostuksemme strategiamme mukaisiin uusiin tuotteisiin ja näin tulevien vuosien kasvuun ja kannattavuuteen johtavat siihen, että ennakoimme vuoden 2021 tuloksen jäävän jonkin verran tappiolliseksi.

Osingonjakopolitiikka

Fellow Finance pyrkii jakamaan osinkoa omistajillensa vähintään 30 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden.

Tilastot

Reaaliaikaiset tilastot löytyvät tilastot -sivuilta. Tiloista näet mm. ajantasaisen lainavolyymin, lainaajien lukumäärän tai sijoittajien keskimääräisen tuoton.

Muita materiaaleja

Listautumisantimateriaalit ovat katsottavissa tästä.