Taloudelliset tiedot

Fellow Finance -konsernin taloudelliset tunnusluvut

(1000€) H1/2020 H1/2019 2019 2018
Liikevaihto 5 807.0 7 236.8 14 193.71) 11 958.81)
Käyttökate (EBITDA) 183.3 1 567.3 2 063.1 3 747.5
Käyttökate (EBITDA) -marginaali (%) 3.2% 21.7% 14.5% 31.3%
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 183.3 1 567.3 2 762.23) 3 922.32)
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali (%) 3.2% 21.7% 19.5%3) 32.8%2)
Liikevoitto (EBIT) -51.7 1 374.2 1 647.41) 3 357.11)
Liikevoitto (EBIT) -marginaali (%) -0.9% 19.0% 11.6%1) 28.1%1)
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -51.7 1 374.2 2 346.63) 3 531.92)
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali (%) -0.9% 19.0% 16.5%3) 29.5%2)
Tulos ennen veroja (EBT) -713 641.3 126.61) 1 053.11)
Tulos ennen veroja (EBT) -marginaali -12.3% 8.9% 0.9% 8.8%
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) -713 708.73) 893.03) 2 168.22)
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) -marginaali -12.3% 9.8% 6.3%3) 18.1%2)
Tilikauden tulos -726.3 421.2 -69.11) 797.91)
Oikaistu tilikauden tulos -726.3 475.03) 544.13) 1 690.02)
Oman pääoman tuotto (ROE) neg. 5.8% neg.1) 8.5%1)
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton € -0.10 0.06 -0,01 0.13
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton € -0.10 0.073) 0.083) 0.282)

1)Tilintarkastettu

2) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut vertailukaudella koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita tilikaudella 2018, joita kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonan edestä. 0,2 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 0,9 miljoonaa euroa rahoitustuotot ja -kulut ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.

3) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita tilikaudella 2019. Kuluja kirjattiin yhteensä 0,7 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 67,3 tuhatta euroa rahoituskulut ja -tuotot ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.

Vuosikertomus 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Tilinpäätöstiedot 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tilinpäätöstiedot 2017
Tilinpäätöstiedot 2016

Tulosennuste 2020

Konsernin liikevaihto ja kannattavuus tulevat laskemaan verrattuna vuoteen 2019. Puolivuotiskauden 1.7.-31.12.2020 liikevaihto tulee jäämään hieman ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 liikevaihdosta (5,8 miljoonaa euroa). Koko vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan noin 11 miljoonaa euroa.

Osingonjakopolitiikka

Fellow Finance pyrkii jakamaan osinkoa omistajillensa vähintään 30 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden.

Tilastot

Reaaliaikaiset tilastot löytyvät tilastot -sivuilta. Tiloista näet mm. ajantasaisen lainavolyymin, lainaajien lukumäärän tai sijoittajien keskimääräisen tuoton.

Muita materiaaleja

Listautumisantimateriaalit ovat katsottavissa tästä.