Taloudelliset tiedot

Fellow Finance -konsernin taloudelliset tunnusluvut

(1000€) H1/2019 H1/2018 2018 2017
Liikevaihto 7 236,8 5 582,4 11 958,81) 8 665,71)
Käyttökate (EBITDA) 1 567,3 1 860,2 3 747,5 2 867,6
Käyttökate (EBITDA) -marginaali (%) 21,7% 33,3% 31,3% 33,1%
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 1 567,3 1 860,2 3 922,33) 2 867,6
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali (%) 21,7%* 33,3% 32,8%3) 33,1%
Liikevoitto (EBIT) 1 374,2 1 673,8 3 357,11) 2 493,01)
Liikevoitto (EBIT) -marginaali (%) 19,0% 30,0% 28,1%1) 28,8%1)
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) 1 374,2 1 673,8 3 531,93) 2 493,0
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali (%) 19,0% 30,0% 29,5%3) 28,8%
Tulos ennen veroja (EBT) 641,3 1 005,1 1 053,11) 1 218,21)
Tulos ennen veroja (EBT) -marginaali 8,9% 18,0% 8,8% 14,1%
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) 708,73) 1 005,1 2 168,23) 1 218,2
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) -marginaali 9,8%* 18,0% 18,1%3) 14,1%
Tilikauden tulos 421,2 785,9 797,91) 1083,71)
Oikaistu tilikauden tulos 475,03) 785,9 1 690,03) 1083,7
Oman pääoman tuotto (ROE) 5,8% 36,4% 8,5%1) 29,8%1)
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton € 0,06 0,142) 0,13 0,192)
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton € 0,073) 0,142) 0,283) 0,192)

Taulukon luvuista tilintarkastettuja ovat koko tilikausien luvuista 2016, 2017 ja 2018: liikevaihto, käyttökate, liikevoitto, liikevoittomarginaali, tulos ennen veroja, tilikauden tulos, oman pääoman tuotto, osakekohtainen tulos. Muut luvut ovat tilintarkastamattomia. Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä Yhtiön osakkeenomistajille toteutetun maksuttoman osakeannin johdosta oikaistua osakemäärää. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin 7.9.2018 maksuttomasta osakeannista osana Suunnitellun Listautumiseen liittyviä järjestelyjä. Osakeantioikaisulla tarkoitetaan osakemäärän oikaisua maksuttoman osakeannin johdosta.

1)Tilintarkastettu

2)Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä Yhtiön osakkeenomistajille toteutetun maksuttoman osakeannin johdosta oikaistua osakemäärää. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin 7.9.2018 maksuttomasta osakeannista osana

3)Huomioiden yhtiön kertaluonteiset kulut koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita, joita kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonan edestä. 0,2 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 0,9 miljoonaa euroa rahoitustuotot ja -kulut ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.

Lataa vuoden 2018 tilinpäätöstiedot
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Lataa vuoden 2017 tilinpäätöstiedot
Lataa vuoden 2016 tilinpäätöstiedot

Tulosennuste 2019

Fellow Finance -konsernin vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20% ja oikaistun liikevoiton olevan alhaisempi kuin vuonna 2018.

Yhtiö arvioi kasvunäkymät hyviksi Suomessa kasvavan yritysrahoituksen välityksen ja Yhtiön kansainvälistymisen vuoksi.

Osingonjakopolitiikka

Fellow Finance pyrkii jakamaan osinkoa omistajillensa vähintään 30 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden.

Reaaliaikaiset tilastot

Löydät meidän reaaliaikaiset tilastot aina Tilastot -sivuilta, sekä sijoittaja-asiakkaillemme ne löytyvät myös sijoittapalvelusta. Tiloista näet mm. ajantasaisen lainavolyymin, lainaajien lukumäärän tai sijoittajien keskimääräisen tuoton.

Muita materiaaleja

Listautumisantimateriaalit ovat katsottavissa tästä.