Fellow Financen visio, missio, arvot ja strategiset tavoitteet

Visio

Tavoitteenamme on olla Euroopan johtava joukkorahoituspalvelu ihmisille ja yrityksille.

Missio

Muutamme perinteisen pankkirahoituksen suoraan lainaukseen ihmisten ja yritysten välille.

Arvot

Fellow Financen vahvuudet

Strategiset tavoitteet vuoden 2023 loppuun mennessä